Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Persunal ta' Appoġġ


Segretarji/ Assistenti amministrattivi (AST, CAST)


Il-kompiti amministrattivi tas-segretarji fl-istituzzjonijiet tal-UE jvarjaw skont il-kariga. B'mod ġenerali, is-segretarji jipprovdu appoġġ awtonomu lil persuna jew lil unità waħda jew iktar fi ħdan l-istituzzjoni - u b'hekk jiffurmaw, jittrasformaw u jqassmu l-informazzjoni. Ix-xogħol jista' jinkludi:

 • it-tħejjija ta' fajls
 • l-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tad-dipartimenti (laqgħat, żjariet uffiċjali)
 • ġestjoni ta' dokumenti (ilqugħ, ipproċessar, segwitu, tqegħid f'fajls)
 • it-tħejjija, l-ipproċessar, l-iffinalizzar u l-verifika ta' dokumenti
 • is-sejbien, il-kompilazzjoni u t-tixrid tal-informazzjoni.

Fid-dipartimenti tat-traduzzjoni, ix-xogħol jista' jinvolvi anki:

 • l-ilqugħ, il-ġestjoni u l-ipproċessar ta' talbiet ta' traduzzjoni, b'mod partikolari t-tħejjija, l-ipproċessar u l-finalizzazzjoni ta' dokumenti
 • mili u aġġornar ta' memorji tat-traduzzjoni
 • xogħol ta' ttajpjar, ta' tfassil u tal-format tal-paġni.

Jistgħu jiġu impjegati wkoll aġenti kuntrattwali sabiex iwettqu dmirijiet segretarjali.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' tal-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • jew
  - kwalifika segretarjali post-sekondarja, jew
  - edukazzjoni sekondarja u tal-inqas 3 snin esperjenza professjonali f'xogħol segretarjali

Il-ħtiġijiet jistgħu jkunu differenti għal aġenti kuntrattwali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Assistenti tar-riżorsi umani (AST, CAST)


Billi jaħdmu fir-riżorsi umani, l-assistenti jwettqu kompiti relatati mal-ġestjoni tal-politika tal-persunal f'oqsma bħar-reklutaġġ, il-karrieri, it-taħriġ u l-opportunitajiet indaqs.

Il-kompiti jistgħu jinkludu anki:

 • il-ġestjoni u s-segwitu ta' kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-politka tal-persunal, b'mod partikolari r-reklutaġġ, il-karrieri, it-taħriġ professjonali, l-opportunitajiet indaqs, id-drittijiet individwali u d-drittijiet finanzjarji.
 • l-abbozzar ta' noti u/jew korrispondenza, it-tiswir ta' rapporti amministrattivi relatati mal-oqsma indikati aktar 'il fuq,
 • it-tħejjija, iż-żamma u s-segwitu ta' laqgħat,
 • il-ġestjoni ta' proġetti,
 • l-analizzar u l-iżvilupp ta' metodi ta' ħidma,
 • l-assistenza fl-implimentazzjoni tas-sistemi kontabilistiċi, finanzjarji, statistiċi u tal-informatika, eċċ.
 • il-ġestjoni ta' tim.
 • Jistgħu jiġu impjegati aġenti kuntrattwali wkoll sabiex iwettqu xi kompiti relatati mar-riżorsi umani.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' tal-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • jew
  - edukazzjoni post-sekondarja u tal-inqas 3 snin esperjenza professjonali fir-riżorsi umani, jew
  - edukazzjoni sekondarja u tal-inqas 6 snin esperjenza professjonali

Il-ħtiġijiet jistgħu jkunu differenti għal aġenti kuntrattwali.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna