Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Palīgdarbinieki


Sekretārs, administratīvais palīgs (AST, CAST)


ES iestādēs sekretāru administratīvie pienākumi ir atšķirīgi un atkarīgi no konkrētā amata. Parasti sekretārs palīdz vienam vai vairākiem cilvēkiem vai nodaļām attiecīgajā iestādē, gatavojot, apstrādājot un izplatot informāciju. Daži darba pienākumu piemēri:

 • sagatavot dokumentus;
 • rīkot un koordinēt nodaļas pasākumus (sanāksmes, komandējumus);
 • vadīt dokumentu plūsmu (saņemt, apstrādāt, koordinēt, arhivēt);
 • sagatavot, apstrādāt, noformēt un pārbaudīt dokumentus;
 • atrast, apkopot un izplatīt informāciju.

Tulkošanas nodaļas sekretāriem ir arī šādi pienākumi:

 • saņemt, uzraudzīt un apstrādāt pasūtījumus (tostarp dokumentu sagatavošana, apstrāde un galīgā noformēšana);
 • papildināt un atjaunināt tulkošanas atmiņas;
 • ievadīt tekstu datorā, pārbaudīt lappuses izkārtojumu un dokumentu formatējumu.

Sekretāra pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • viena no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  - pēcvidusskolas diploms sekretāra specialitātē vai
  - vidējā izglītība un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze sekretāra profesijā.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties no augstāk norādītajām.

Lapas sākums

Asistents cilvēkresursu jomā (AST, CAST)


Asistenti, kas strādā cilvēkresursu jomā, nodarbojas ar personāla vadību, piemēram, šādos aspektos: pieņemšana darbā, profesionālā izaugsme, mācības, visiem vienādas iespējas.

Viņiem var būt arī šādi pienākumi:

 • pārvaldīt un uzraudzīt lietas, kas saistītas ar personāla politikas pārvaldību, jo īpaši pieņemšanu darbā, profesionālo izaugsmi, profesionālām mācībām, visiem vienādām iespējām, individuālās un finansiālās tiesības;
 • rakstīt dienesta vēstules un citu korespondenci, izstrādāt administratīvos ziņojumus saistībā ar iepriekš minētajām jomām;
 • sagatavot, rīkot un uzraudzīt sanāksmes;
 • vadīt projektus;
 • analizēt un izstrādāt darba metodes;
 • palīdzēt grāmatvedības, finanšu, statistikas, IT un citu tamlīdzīgu sistēmu piemērošanas darbā;
 • vadīt komandas darbu.
 • Dažu ar cilvēkresursiem saistītu pienākumu veikšanai darbā var pieņemt arī līgumdarbiniekus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • viena no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  -augstākā izglītība un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze cilvēkresursu jomā vai
  - vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze.

Līgumdarbiniekiem izvirzītās prasības var atšķirties no augstāk norādītajām.

Lapas sākums