Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Pagalbiniai darbuotojai


Sekretorius ir administracijos asistentas (AST, CAST)


ES institucijų sekretorių administracinės užduotys gali skirtis – nelygu darbo vieta. Apskritai sekretorius, rengdamas, pertvarkydamas ir perduodamas informaciją, savarankiškai padeda vienam arba keliems institucijoje dirbantiems žmonėms ar jos skyriams. Sekretorius, be kita ko, atlieka šias užduotis:

 • rengia dokumentus,
 • organizuoja ir koordinuoja padalinių veiklą (susitikimai, komandiruotės),
 • tvarko dokumentus (priima, apdoroja, imasi tolesnių veiksmų, sistemina),
 • rengia, apdoroja, įformina ir tikrina dokumentus,
 • ieško informacijos, ją kaupia ir platina.

Vertimo padaliniuose sekretoriai, be kita ko, atlieka šias užduotis:

 • priima, tvarko ir apdoroja vertimo užsakymus, visų pirma rengia, apdoroja ir baigia tvarkyti dokumentus,
 • pildo ir atnaujina vertimo atmintis,
 • spausdina, rūpinasi puslapių išdėstymu ir formatu.

Sekretorių užduotims atlikti gali būti įdarbinami ir sutartininkai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • būti įgijusiam:
  - sekretoriaus kvalifikaciją po vidurinės mokyklos baigimo arba
  - vidurinį išsilavinimą ir turėti bent trejų metų sekretoriaus profesinę patirtį.

Reikalavimai sutartininkams gali skirtis.

Į puslapio pradžią

Žmogiškųjų išteklių valdymo asistentas (AST, CAST)


Žmogiškųjų išteklių srityje dirbantys asistentai atlieka užduotis, susijusias su personalo valdymo politika įdarbinimo, karjeros, mokymo ir lygių galimybių srityse.

Jie atlieka ir šias užduotis:

 • rūpinasi klausimais, susijusiais su personalo valdymo politika, visų pirma įdarbinimu, karjera, kvalifikacijos kėlimu, lygiomis galimybėmis, asmens ir finansinėmis teisėmis, ir imasi tolesnių veiksmų,
 • rengia atmintines ir (arba) korespondenciją bei su pirmiau nurodytomis sritimis susijusias administracines ataskaitas,
 • rengia susitikimus, juos veda ir rūpinasi tolesniais veiksmais,
 • administruoja projektus,
 • analizuoja ir tobulina darbo metodus,
 • padeda diegti apskaitos, finansų, statistikos, IT sistemas ir kt.,
 • vadovauja komandai.
 • Kai kurioms žmogiškųjų išteklių valdymo užduotims atlikti gali būti įdarbinami ir sutartininkai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • būti įgijusiam:
  - aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir turėti bent trejų metų profesinę patirtį žmogiškųjų išteklių srityje arba
  - vidurinį išsilavinimą ir turėti bent šešerių metų profesinę patirtį.

Reikalavimai sutartininkams gali skirtis.

Į puslapio pradžią