Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Foireann Tacaíochta


Rúnaí / Cúntóir riaracháin (AST, CAST)


Bíonn dualgais riaracháin éagsúla ag rúnaithe in institiúidí an AE ag brath ar an bpost. Tríd is tríd, soláthraíonn rúnaí tacaíocht uathrialach do dhuine nó d’aonad amháin nó níos mó laistigh den institiúid - ag múnlú, ag athrú agus ag dáileadh faisnéise. D’fhéadfaí go n-áireofaí leis an obair:

 • comhaid a ullmhú
 • gníomhaíochtaí na ranna (cruinnithe, turais oifigiúla) a eagrú agus a chomhordú
 • bainistíocht doiciméad (iad a fháil, iad a phróiseáil, leanúint leo, iad a chomhdú)
 • doiciméid a ullmhú, a phróiseáil, a thabhairt chun críche agus a sheiceáil
 • faisnéis a aimsiú, a thiomsú agus a scaipeadh.

I ranna aistriúcháin, d’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i gceist leis an obair chomh maith:

 • iarratais aistriúcháin a fháil, a bhainistiú agus a phróiseáil, go háirithe doiciméid a ullmhú, a phróiseáil agus a thabhairt chun críche
 • cur le cuimhní aistriúcháin agus iad a thabhairt cothrom le dáta
 • clóscríobh, leagan amach leathanaigh agus obair formáidithe.

Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun dualgais rúnaíochta a chomhlíonadh.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)

 • oideachas iar-dara leibhéal rúnaíochta
  oideachas dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 3 bliana ar a laghad mar rúnaí

Féadfaidh ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil.

Barr an leathanaigh

Cúntóir acmhainní daonna  (AST, CAST)


Agus iad ag obair in acmhainní daonna, cuireann cúntóirí dualgais i gcrích a bhaineann le beartais i leith pearsanra a bhainistiú i réimsí cosúil le hearcú, gairmeacha beatha, oiliúint, agus comhdheiseanna.

D’fhéadfaí go n-áireofaí iad seo a leanas leis na dualgais freisin:

 • bainistíocht a dhéanamh ar nithe a bhaineann le beartais i leith pearsanra a bhainistiú, agus leanúint leis na nithe sin, go háirithe maidir le cúrsaí earcaíochta, gairmeacha beatha, oiliúint ghairmiúil, comhdheiseanna comhionanna, cearta an duine aonair agus cearta airgeadais,
 • nótaí nó comhfhreagras a dhréachtú, tuairiscí riaracháin a ullmhú a bhaineann leis na réimsí a léirítear thuas,
 • cruinnithe a ullmhú, a chur ar bun agus leanúint leo,
 • tionscadail a bhainistiú,
 • anailís a dhéanamh ar mhodhanna oibre agus iad a fhorbairt,
 • cuidiú le córais chuntasaíochta, airgeadais, staidrimh agus TF a chur i bhfeidhm, etc.
 • foireann a bhainistiú.
 • Féadfar foireann ar conradh a fhostú chomh maith chun roinnt dualgas acmhainní daonna a chur i gcrích.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)

 • oideachas iar-dara leibhéal agus taithí ghairmiúil 3 bhliain ar a laghad in acmhainní daonna , nó
  oideachas dara leibhéal agus taithí ghairmiúil ábhartha 6 bliana ar a laghad.

Féadfaidh ceanglais maidir le foireann ar conradh a bheith difriúil.

Barr an leathanaigh