Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Tukihenkilöstö


Sihteeri/apulaishallintovirkamies  (AST, CAST)


EU:n toimielimissä työskentelevillä sihteereillä on monelaisia hallintoon liittyviä tehtäviä. Yleensä sihteeri huolehtii yhden tai useamman henkilön tai yksikön tukitehtävistä toimielimessä. Hänen tehtävänään on muokata, siirtää ja jakaa tietoa. Työhön voi kuulua muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • asiakirjojen valmistelu
 • yksiköiden toiminnan organisointi ja koordinointi (kokoukset, virkamatkat)
 • asiakirjahallinto (asiakirjojen vastaanotto, käsittely, seuranta ja luokittelu)
 • asiakirjojen valmistelu, käsittely, viimeistely ja tarkistaminen
 • tietojen hankinta, kokoaminen ja jakaminen.

Käännöspalvelussa työhön voi kuulua myös

 • käännöstoimeksiantojen vastaanottaminen, hallinnointi ja käsittely sekä erityisesti asiakirjojen valmistelu, käsittely ja viimeistely
 • tietojen tallentaminen käännösmuisteihin ja käännösmuistien päivittäminen
 • puhtaaksikirjoitustehtävät sekä asiakirjojen asettelu ja muokkaus.

Sihteerin tehtäviä suorittamaan voidaan palkata myös sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • joko
  – sihteeritehtävien alalla suoritettu keskiasteen jälkeinen koulutus tai
  – keskiasteen koulutus ja vähintään kolmen vuoden työkokemus sihteeritehtävistä.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä manituista.

Sivun alkuun

Henkilöstöhallinnon avustaja  (AST, CAST)


Avustajat suorittavat henkilöstöhallinnon tehtäviä, jotka liittyvät rekrytointiin, urakehitykseen, koulutukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin.

Kyseeseen voivat tulla muun muassa seuraavat tehtävät:

 • henkilöstöhallintoon liittyvien kysymysten, kuten rekrytoinnin, urakehityksen, ammattiin liittyvän koulutuksen, yhtäläisten mahdollisuuksien, yksilön oikeuksien ja taloudellisten oikeuksien, hallinta ja seuranta
 • muistioiden ja/tai kirjeenvaihdon laatiminen sekä edellä mainittuihin aloihin liittyvien hallinnollisten raporttien laatiminen
 • kokousten valmistelu, toteutus ja seuranta
 • hankkeiden hallinnointi
 • työmenetelmien analysointi ja kehittäminen
 • avustaminen muun muassa kirjanpito-, rahoitus-, tilastointi- ja tietotekniikkajärjestelmien toteuttamisessa
 • työryhmän johtaminen.

Osaan henkilöstöhallinnon tehtävistä voidaan palkata myös sopimussuhteisia toimihenkilöitä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • joko
  – keskiasteen jälkeinen koulutus ja vähintään kolmen vuoden työkokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä tai
  – keskiasteen koulutus ja vähintään kuuden vuoden työkokemus.

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevat vaatimukset voivat poiketa edellä manituista.

Sivun alkuun