Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Abipersonal


Sekretär / Haldusassistent (AST, CAST)


Sekretäride haldusülesanded ELi institutsioonides sõltuvad ametikohast. Üldjuhul on sekretäri ülesanne abistada üht või mitut inimest või üksust institutsioonis. Tema ülesanne seisneb teabe koostamises, töötlemises ja levitamises. Tööülesanded võivad sisaldada järgmist:

 • toimikute ettevalmistamine;
 • talituse tegevuse (koosolekud, tööreisid) korraldamine ja koordineerimine;
 • dokumendihaldus (dokumentide ja kirjavahetuse vastuvõtmine, töötlemine, nende liikumise jälgimine ja arhiveerimine);
 • dokumentide ettevalmistamine, töötlemine, viimistlemine ja kontrollimine;
 • teabe otsimine, koostamine ja levitamine.

Kirjaliku tõlke talituses võib töö hõlmata ka:

 • tõlketaotluste vastuvõtmist, haldamist ja töötlemist, eelkõige dokumentide ettevalmistamist, töötlemist ja viimistlemist;
 • andmete salvestamist tõlkemällu ja tõlkemälu ajakohastamist;
 • trükkimist, küljendamist ja vormindamist.

Ka lepingulised töötajad võivad teha sekretäritööd.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama kas
  - keskharidusjärgset haridust sekretäritöö valdkonnas või
  - keskharidust ning vähemalt kolmeaastast töökogemust sekretärina.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused.

Üles

Personalijuhtimise assistent (AST, CAST)


Personaliosakonnas töötades täidavad assistendid personalijuhtimisega seotud ülesandeid sellistes valdkondades nagu töölevõtmine, edutamine, koolitus ja võrdsed võimalused.

Tööülesanded võivad sisaldada ka järgmist:

 • personalijuhtimise küsimustega, eelkõige töölevõtmise, edutamise, erialase koolituse, võrdsete võimaluste ning üksikisikute ja rahaliste õigustega seotud küsimuste haldamine ja järelevalve;
 • märgukirjade koostamine ja/või kirjavahetuse pidamine ning haldusaruannete koostamine eespool nimetatud valdkondades;
 • koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja järelmeetmed;
 • projektijuhtimine;
 • töömeetodite analüüs ja väljatöötamine;
 • osalemine raamatupidamis-, finants-, statistika- ja arvutisüsteemide jms rakendamisel;
 • meeskonna juhtimine.
 • Ka lepingulised töötajad võivad täita mõningaid personalijuhtimise ülesandeid.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama kas
  - keskharidusjärgeset haridust ning vähemalt kolmeaastast töökogemust personalihalduses või
  - keskharidust ning vähemalt kuueaastast töökogemust.

Lepingulistele töötajatele võivad nõuded olla teistsugused.

Üles