Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Støttepersonale


Sekretær/administrativ assistent (AST, CAST)


De administrative opgaver for sekretærer i EU-institutionerne varierer meget fra stilling til stilling. Overordnet yder en sekretær uafhængig støtte til en eller flere personer eller enheder inden for institutionen ved at udarbejde, ændre og fordele information. Arbejdet kan omfatte at:

 • forberede sagsakter
 • organisere og koordinere afdelingens aktiviteter (møder, officielle rejser)
 • håndtere dokumenter (modtagelse, behandling, opfølgning, arkivering)
 • forberede, behandle, færdiggøre og kontrollere dokumenter
 • finde, indsamle og fortolke information.

I oversættelsesafdelinger kan arbejdet også omfatte at:

 • modtage, styre og behandle oversættelsesanmodninger, særligt forberedelse, behandling og færdiggørelse af dokumenter
 • udbygge og opdatere oversættelseshukommelser
 • renskrivnings-, layout- og formateringsopgaver.

Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af sekretæropgaver.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • enten
  - en postgymnasial uddannelse som sekretær, eller
  - en postgymnasial uddannelse og mindst 3 års arbejdserfaring som sekretær.

Kravene til kontraktansatte kan variere.

Sidens top

Personaleassistent (AST, CAST)


Personaleassistenter udfører opgaver vedrørende personalepolitik på områder som f.eks. ansættelse, karriere, videreuddannelse og ligestilling.

Opgaverne kan også omfatte at:

 • styre og følge op på sager, der vedrører personalepolitik, særligt ansættelse, karrierer, kurser, ligestilling samt individuelle og økonomiske rettigheder
 • forfatte memoer og/eller korrespondance og udarbejde administrative rapporter vedrørende områderne nævnt ovenfor
 • forberede, afholde og følge op på møder
 • styre projekter
 • analysere og udvikle arbejdsmetoder
 • assistere med implementering af regnskabs-, finansielle, statistiske og it-systemer osv.
 • lede et team.
 • Kontraktansatte kan også ansættes til udførelse af visse opgaver vedrørende menneskelige ressourcer.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • indgående kendskab til mindst to europæiske sprog (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • enten
  - en postgymnasial uddannelse og mindst 3 års arbejdserfaring inden for menneskelige ressourcer, eller
  - en postgymnasial uddannelse og mindst 6 års arbejdserfaring.

Kravene til kontraktansatte kan variere.

Sidens top