Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Pomocný personál


Sekretář(ka) / administrativní asistent(ka) (AST, CAST)


Administrativní úkoly sekretáře/sekretářky v orgánech EU se v různých pozicích liší. Sekretář/ka obecně poskytuje samostatnou podporu pro konkrétní osobu nebo osoby či útvary v rámci orgánů – upravuje podobu informací a odpovídá za jejich rozesílání, předávání atp. Tato práce může zahrnovat:

 • přípravu spisů
 • organizaci a koordinaci činností jednotlivých oddělení (setkání, pracovních cest)
 • správu dokumentů (přijímání, zpracování, vyřizování a vyplňování)
 • přípravu, zpracování, dokončování a kontrolu dokumentů
 • vyhledávání, sestavování a šíření informací

V překladatelských odděleních může tato práce zahrnovat:

 • přijímání, správu a zpracování požadavků na překlad, zejména přípravu, zpracování a dokončování dokumentů
 • doplňování a aktualizaci překladových pamětí
 • psaní, úpravu rozložení textu a formátování

Povinnosti sekretářů/sekretářek mohou plnit rovněž smluvní zaměstnanci.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • buď
  – vysokoškolská kvalifikace v oboru sekretářské práce, nebo
  – středoškolské vzdělání a alespoň tříletá odborná praxe související s náplní práce sekretáře/sekretářky

Pro smluvní zaměstnance se mohou požadavky lišit.

Začátek stránky

Asistent pro lidské zdroje (AST, CAST)


Při práci v oblasti lidských zdrojů plní asistenti povinnosti související s řízením personální politiky například v oblasti náboru zaměstnanců, profesní kariéry a rovných příležitostí.

Tyto úkoly mohou zahrnovat:

 • správu a vyřizování záležitostí v oblasti řízení personální politiky, zejména náboru zaměstnanců, profesní kariéry, odborné přípravy, rovných příležitostí, individuálních a finančních nároků
 • vypracování zápisů nebo korespondenci, přípravu administrativních zpráv ve výše uvedených oblastech
 • přípravu a vedení schůzí a plnění z nich vyplývajících úkolů
 • řízení projektů
 • analýzu a vývoj pracovních nástrojů
 • pomoc při zavádění účetních, finančních, statistických, informačních a dalších systémů
 • vedení týmu
 • Úkoly v oblasti lidských zdrojů mohou plnit rovněž smluvní zaměstnanci.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • buď
  – vysokoškolské vzdělání a alespoň tříletá odborná praxe související s lidskými zdroji, nebo
  – středoškolské vzdělání a alespoň šestiletá odborná praxe

Pro smluvní zaměstnance se mohou požadavky lišit.

Začátek stránky