Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Помощен персонал


Секретар/административен асистент (AST, CAST)


Административните задачи на секретарите в институциите на ЕС се различават според позициите. В общия случай секретарят предоставя автономна помощ на едно или няколко лица или звена в институцията, като оформя, преобразува и разпространява информация. Работата му може да включва:

 • подготвяне на файлове;
 • организиране и координиране на дейността на отдела (срещи, командировки);
 • управление на документооборота (приемане, обработка, проследяване, архивиране);
 • подготвяне, обработване, окончателно оформяне и проверка на документи;
 • търсене, събиране и разпространяване на информация.

В отделите по писмен превод работата може да включва също:

 • приемане и обработване на искания за превод и по-специално подготвяне, обработване и окончателно оформяне на документи;
 • захранване и актуализиране на преводни памети;
 • машинописна работа, оформление на страници и форматиране.

За изпълнение на секретарски задължения могат да бъдат ангажирани и служители, които са на договор.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате:
  - секретарска квалификация след завършване на средно образование или
  - средно образование и най-малко 3 години професионален опит като секретар.

Изискванията за договорно наетите служители могат да бъдат различни.

Начало на страницата

Асистент по човешки ресурси  (AST, CAST)


Асистентите по човешки ресурси изпълняват задължения, свързани с управлението на политики за персонала в области като набиране на служители, кариери, обучение и равни възможности.

Работата може да включва:

 • обработване и проследяване на въпроси, свързани с управлението на политики за персонала, и по-специално набиране на служители, кариери, професионално обучение, равни възможности, лични и финансови права;
 • изготвяне на бележки и/или кореспонденция, подготвяне на административни доклади в посочените по-горе области;
 • подготовка и провеждане на срещи и проследяване на резултатите от тях;
 • управление на проекти;
 • анализ и разработване на работни методики;
 • помощ в прилагането на счетоводни, финансови, статистически и информационно-технологични системи и др.;
 • управление на екип.
 • За изпълнение на някои задължения в областта на човешките ресурси могат да бъдат ангажирани и договорно наети служители.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да притежавате:
  - висше образование и най-малко 3 години професионален опит, или
  - средно образование и най-малко 6 години професионален опит.

Изискванията за договорно наетите служители могат да бъдат различни.

Начало на страницата