Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Ekonomi och statistik


läs mer

Ekonom

 

EU:s politik ska garantera rättvis konkurrens, minska fattigdomen och höja levnadsstandarden för en halv miljard människor i alla EU-länder. Som ekonom hjälper du beslutsfattarna att ta fram ekonomiska och statistiska analyser och utforma nya strategier för bland annat

 • finansinstitut och finansmarknader
 • ekonomisk integration och utveckling
 • europeisk handel
 • offentliga finanser
 • strukturreformer
 • den gemensamma valutan.

 

Våra kollegor berättar

Hör våra ekonomkollegor berätta om sitt jobb:

 

Robert

”Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann.”
Läs mer om Robert [tyska]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

”La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents”
Läs mer om Ombeline [franska]pdf

Stan

”It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience.”
Läs mer om Stan [engelska]pdf

Stan
Christine

Christine

”Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact.”
Läs mer om Christine [engelska]pdf

 

Poddsändning: Att jobba för EU – ekonomi

 

Urvalsförfarande

Ekonomi är ett av de områden som brukar vara med i vårt årliga urvalsförfarande för akademiker som börjar på våren. Titta under ”På gång” på förstasidan för att se när sista ansökningsdag är. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • ekonomexamen (eller ta ut din examen det år du söker) för anställning i lönegrad AD 5
 • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

Till början

Statistiker

 

EU-institutionernas beslut påverkar en halv miljard invånare i olika EU-länder. Som statistiker bidrar du till EU:s beslut och framtida politik genom att sammanställa uppgifter om bl.a. ekonomi, finans, miljö, jordbruk och sociala förhållanden. Dina arbetsuppgifter kan vara att

 • utforma och genomföra statistiska program
 • fastställa metoder
 • tillämpa matematiska modeller
 • göra kvantitativa och kvalitativa analyser
 • leda och samordna statistikverksamheten
 • tolka och sprida data
 • genomföra projekt
 • leda och stödja kollegor.

 

Urvalsförfarande

Statistik är ett av de områden som brukar vara med i vårt årliga urvalsförfarande för akademiker som börjar på våren, och i urvalet av assistenter som börjar i slutet av året. Titta under ”På gång” på förstasidan för att se när sista ansökningsdag är. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska).

För att jobba som handläggare (AD) måste du ha

 • högskoleexamen i statistik, ekonomi, matematik eller liknande (eller ta din examen det år du söker) för anställning i lönegrad AD 5
 • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

För att jobba som assistent måste du ha

 • antingen
  – eftergymnasial utbildning i lämpligt ämne och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, eller
  – gymnasieutbildning och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet.

Till början