Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Ekonomija/statistika


preberite več

Ekonomist

 

EU želi s svojimi politikami zagotoviti pošteno konkurenco, zmanjšati revščino in dvigniti življenjski standard 500 milijonov ljudi v vseh državah EU. Ekonomisti EU tesno sodelujejo s snovalci politik, zagotavljajo ekonomske in statistične analize ter oblikujejo nove strategije na področjih, kot so:

 • finančne institucije in trgi
 • gospodarsko povezovanje in razvoj
 • vseevropska trgovina
 • javne finance
 • strukturne reforme
 • enotna valuta

 

Osebni profili

Pričevanja naših sodelavcev ekonomistov:

 

Robert

„Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann.“
Več o Robertu [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

„La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents“
Več o Ombeline [FR]pdf

Stan

„It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience.“
Več o Stanu [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

„Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact.“
Več o Christine [EN]pdf

 

Podcast: Življenje uradnika EU – Ekonomija

 

Izbirni postopek

Ekonomija je eno od področij, na katerem se izbirni postopek začne vsako leto spomladi. Več o izbirnem postopku in o prihodnjih razpisih ter rokih za prijavo. V pomoč so lahko tudi naši primeri testov.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • dobro znanje vsaj 2 evropskih jezikov (od katerih mora biti eden angleščina, francoščina ali nemščina)
 • diploma iz ekonomije (oziroma boste letos diplomirali) za zaposlitev v razredu AD 5
 • večletne ustrezne izkušnje za zaposlitev v višjem razredu (razred AD 7).

Na vrh

Statistik

 

Institucije EU sprejemajo odločitve, ki vplivajo na življenje 500 milijonov ljudi v različnih državah EU. Statistiki EU odločilno prispevajo k procesu odločanja in prihodnjim politikam. Delo, ki se osredotoča na gospodarske, finančne, socialne, kmetijske in okoljske informacije, zajema:

 • oblikovanje in izvajanje statističnih programov
 • opredelitev metodologij
 • uporabo matematičnih modelov
 • izvajanje kvantitativnih in kvalitativnih analiz
 • urejanje in usklajevanje statističnih dejavnosti
 • tolmačenje in razširjanje podatkov
 • izvedbo projektnih načrtov
 • nadzor in mentorstvo sodelavcev

 

Izbirni postopek

Statistika je eno od področij, na katerem se za diplomante izbirni postopek začne vsako leto spomladi, izbirni postopek za strokovno-tehnične uslužbence se začne proti koncu leta. Več o prihodnjih razpisih in rokih za prijavo. Več o izbirnem postopku. V pomoč so lahko tudi naši primeri testov.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • dobro znanje vsaj 2 evropskih jezikov (od katerih mora biti eden angleščina, francoščina ali nemščina)

Pogoji za zaposlitev na delovnem mestu upravnega uslužbenca:

 • diploma iz statistike, ekonomije, matematike ali podobnega področja (oziroma boste letos diplomirali) za zaposlitev v razredu AD 5
 • večletne ustrezne izkušnje za zaposlitev v višjem razredu (razred AD 7).

Pogoji za zaposlitev na delovnem mestu strokovno-tehničnega uslužbenca:

 • izobrazba in izkušnje:
  – višješolska izobrazba na ustreznem področju in vsaj 3 leta ustreznih poklicnih izkušenj ali
  – srednješolska izobrazba in vsaj 6 let ustreznih poklicnih izkušenj.

Na vrh