Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Ekonómia/štatistika


čítať ďalej

Ekonóm

 

Politiky EÚ majú za cieľ zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž, zmierňovať chudobu a zvyšovať životnú úroveň pre 500 miliónov ľudí vo všetkých krajinách EÚ. Ekonómovia EÚ úzko spolupracujú s nadriadenými úradníkmi prijímajúcimi rozhodnutia, predkladajú ekonomické a štatistické analýzy a formujú nové stratégie v oblastiach ako:

 • finančné inštitúcie a trhy,
 • ekonomická integrácia a rozvoj,
 • celoeurópsky obchod,
 • verejné financie,
 • štrukturálne reformy,
 • jednotná mena.

 

Osobné profily

Názory kolegov ekonómov:

 

Robert

„Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann.“
Viac o Robertovi [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents“
Viac o Ombeline [FR]pdf

Stan

„It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience.“
Viac o Stanovi [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

„Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact.“
Viac o Christine [EN]pdf

 

Audiovizuálne záznamy (podcast): Život úradníka EÚ – ekonómia

 

Výberové konanie

Ekonomika je oblasťou, ktorá je často zahrnutá v našich každoročných výberových konaniach pre absolventov, ktoré sa pravidelne organizujú na jar. Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní a na našej domovskej stránke si v časti „Upútavky“ pozrite aktuálne oznámenia o termínoch prihlasovania. Takisto si vyskúšajte naše vzorové testy.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Základné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • vysokoškolský titul v oblasti ekonómie (alebo predpoklad získania titulu v aktuálnom roku) na začlenenie do triedy AD 5,
 • niekoľkoročná relevantná prax, ktorá je potrebná pre vyššie úrovne (trieda AD 7).

Na začiatok

Štatistik

 

Inštitúcie EÚ prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov ľudí v rozličných krajinách EÚ. Štatistici EÚ významne prispievajú k rozhodovaciemu procesu a budúcim politikám EÚ. Táto práca je zameraná na ekonomické, finančné, sociálne, poľnohospodárske a environmentálne informácie a patrí k nej:

 • navrhovanie a plnenie štatistických programov,
 • definovanie metodík,
 • uplatňovanie matematických modelov,
 • vykonávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz,
 • regulácia a koordinácia štatistických činností,
 • interpretovanie a šírenie údajov,
 • realizácia projektových plánov,
 • mentoring, dohľad a usmerňovanie kolegov.

 

Výberové konanie

Štatistika je oblasťou, ktorá je často zahrnutá v našich výberových konaniach pre absolventov, ktoré sa každoročne konajú na jar, alebo výberových konaniach pre asistentov, usporiadavaných ku koncu roka. Na našej domovskej stránke si v časti „Upútavky“ pozrite aktuálne oznámenia o termínoch prihlasovania. Prečítajte si viac informácií o výberovom konaní Takisto si vyskúšajte naše vzorové testy.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Základné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),

Ak chcete pracovať na úrovni administrátora, musíte spĺňať tieto požiadavky:

 • vysokoškolský titul v oblasti štatistiky, ekonómie, matematiky alebo súvisiacej disciplíny (alebo predpoklad získania titulu v aktuálnom roku) na začlenenie do triedy AD 5,
 • niekoľkoročnú relevantnú prax, ktorá je potrebná pre vyššie úrovne (trieda AD 7).

Ak sa chcete zamestnať na pozícii asistenta, musíte splniť tieto požiadavky:

 • buď
  – nadstavbové pomaturitné vzdelanie v príslušnom odbore a aspoň 3 roky relevantnej odbornej praxe, alebo
  – stredoškolské vzdelanie a aspoň 6 rokov relevantnej odbornej praxe.

Na začiatok