Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Ekonomia / Statystyka


przeczytaj więcej

Ekonomiści

 

Celem unijnych strategii politycznych jest zagwarantowanie uczciwej konkurencji, walka z ubóstwem oraz podniesienie poziomu życia 500 milionów mieszkańców wszystkich krajów UE. Unijni ekonomiści, ściśle współpracujący z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, sporządzają analizy gospodarcze i statystyczne oraz formułują nowe strategie w takich obszarach, jak:

 • instytucje i rynki finansowe
 • integracja gospodarcza i rozwój gospodarczy
 • handel ogólnoeuropejski
 • finanse publiczne
 • reformy strukturalne
 • wspólna waluta.

 

Profile pracowników instytucji

Ekonomiści

 

Robert

"Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann."
Więcej informacji o Robercie [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents."
Więcej informacji o Ombeline [FR]pdf

Stan

"It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience."
Więcej informacji o Stanie [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

"Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact."
Więcej informacji o Christine [EN]pdf

 

Podcast: Praca unijnego urzędnika – Ekonomia

 

Procedura naboru

Ekonomia to jedna z dziedzin, w których co roku prowadzona jest procedura naboru dla absolwentów studiów wyższych. Co roku rozpoczyna się ona wiosną. Dowiedz się, jak wygląda proces rekrutacji i regularnie zaglądaj do działu „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na naszej stronie głównej. Tam publikujemy informacje o naborze i terminach nadsyłania zgłoszeń. Tutaj znajdziesz przykładowe testy.

 

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch języków Unii Europejskiej (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Początek strony

Statystycy

 

Unijne instytucje podejmują decyzje mające wpływ na 500 milionów ludzi w różnych krajach UE. Statystycy zatrudnieni w instytucjach UE w znacznym stopniu przyczyniają się do procesu decyzyjnego i określania przyszłych strategii politycznych w UE. Praca ta wiąże się z przetwarzaniem informacji dotyczących gospodarki, finansów, społeczeństwa, rolnictwa i środowiska, a ponadto może obejmować:

 • opracowywanie i realizowanie programów statystycznych
 • określanie metodologii
 • wykorzystywanie modeli matematycznych
 • dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych
 • regulowanie i koordynowanie prac statystycznych
 • interpretowanie i rozpowszechnianie danych
 • wykonywanie planów projektów
 • nadzorowanie i szkolenie współpracowników.

 

Procedura naboru

Statystyka to jedna z dziedzin, w których co roku prowadzona jest procedura naboru dla absolwentów studiów wyższych. Co roku rozpoczyna się ona wiosną, a w przypadku naboru asystentów − pod koniec roku kalendarzowego. W dziale „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na naszej stronie głównej znajdziesz informacje o naborze i terminach nadsyłania zgłoszeń. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru, a tutaj przykładowe testy.

 

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch języków Unii Europejskiej (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)

Wymagania wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy funkcyjnej administratorów:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie statystyki, ekonomii, matematyki lub w dziedzinie pokrewnej (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Wymagania wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do grupy funkcyjnej asystentów:

 • trzeba spełnić jeden z poniższych wymogów:
  – wykształcenie pomaturalne w odpowiedniej dziedzinie oraz co najmniej trzyletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub
  – wykształcenie średnie oraz co najmniej sześcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Początek strony