Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Ekonomija / Statistika


aqra iktar dwar dan

Ekonomista

 

Il-politiki tal-UE għandhom l-għan li jiżguraw kompetizzjoni leali, li jimmitigaw il-faqar u li jgħollu l-istandards tal-għajxien għal 500 miljun ruħ madwar l-UE kollha. Filwaqt li jaħdmu mill-qrib ma' uffiċjali għoljin li jieħdu d-deċiżjonijiet, l-ekonomisti tal-UE jipprovdu analiżi ekonomika u statistika u jfasslu strateġiji ġodda f'oqsma bħalma huma:

 • l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji
 • l-integrazzjoni ekonomika u l-iżvilupp ekonomiku
 • il-kummerċ pan-Ewropew
 • il-finanzi pubbliċi
 • ir-riformi strutturali
 • il-munita unika

 

Profili personali

Isma’ mingħand il-kollegi ekonomisti tagħna:

 

Robert

“Am meisten gefällt mir, dass Man bedeutsame wirtschaftsfragen relativ offen f’einem anspruchsvollen und faszinierenden umfeld angehen Kann.”
Aqra aktar dwar Robert [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents"
Aqra aktar dwar Ombeline [FR]pdf

Stan

"It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience."
Aqra aktar dwar Stan [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

"Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact."
Aqra aktar dwar Christine [EN]pdf

 

Il-podcast: Il-ħajja bħala uffiċjal tal-UE – Ekonomija

 

Proċedura tal-għażla

L-ekonomija hija ta’ spiss wieħed mill-oqsma inklużi fil-proċedura ta’ għażla annwali għall-gradwati mnedija fir-rebbiegħa kull sena. Tgħallem aktar dwar il-proċedura tal-għażla u ċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għal avviżi dwar l-iskadenzi tal-applikazzjonijiet. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' mill-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • lawrja fl-ekonomija (jew se tiggradwa din is-sena) għal dħul fil-Grad AD 5
 • esperjenza rilevanti ta' diversi snin, sabiex tingħaqad magħna f'livell ogħla (Grad AD 7).

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Statistiku

 

L-istituzzjonijiet tal-UE jieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw 500 miljun ruħ f'pajjiżi differenti tal-UE. L-istatistiċi tal-UE jagħtu kontribuzzjoni vitali fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-politiki futuri tal-UE. Filwaqt li jiffokaw fuq it-tagħrif ekonomiku, finanzjarju, soċjali, agrikolu jew ambjentali, ix-xogħol tagħhom jista' jinvolvi:

 • it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' programmi tal-istatistika
 • id-definizzjoni ta' metodoloġiji
 • l-applikazzjoni ta' mudelli matematiċi
 • it-twettiq ta' analiżijiet kwantitattivi u kwalitattivi
 • ir-regolamentazzjoni u l-koordinazzjoni ta' attivitajiet tal-istatistika
 • l-interpretazzjoni u t-tixrid ta' dejta
 • l-eżekuzzjoni ta' pjanijiet ta' proġetti
 • is-sorveljanza u l-għoti ta' pariri lil kollegi

 

Proċedura tal-għażla

L-istatistika hija ta’ spiss wieħed mill-oqsma inklużi fil-proċedura ta’ għażla annwali għall-gradwati mnedija fir-rebbiegħa kull sena — u/jew fil-proċedura ta’ għażla għall-assistenti, imnedija lejn l-aħħar tas-sena. Iċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għal avviżi dwar l-iskadenzi tal-applikazzjonijiet. Skopri aktar dwar il-proċedura tal-għażla. Tista' ssib ukoll utli t-testijiet kampjun tagħna.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien tajjeb ta' mill-inqas 2 lingwi Ewropej (waħda minnhom trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)

Sabiex tingħaqad magħna f'livell ta' amministratur, irid ikollok:

 • lawrja fl-istatistika, fl-ekonomija, fil-matematika jew f'dixxiplina relatata (jew tkun se tiggradwa din is-sena) għal dħul fil-Grad AD 5
 • esperjenza rilevanti ta' diversi snin, sabiex tingħaqad magħna f'livell ogħla (Grad AD 7).

Sabiex tingħaqad magħna f'livell ta' assistent irid ikollok:

 • jew
  - edukazzjoni postsekondarja f'suġġett adegwat u mill-inqas 3 snin esperjenza professjonali rilevanti, jew
  - edukazzjoni sekondarja u mill-inqas 6 snin esperjenza professjonali rilevanti

It-tarf ta’ fuq tal-paġna