Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Ekonomika un statistika


lasīt tālāk

Ekonomists

 

ES politikas mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci, izskaust nabadzību, uzlabot dzīves līmeni 500 miljoniem cilvēku visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Strādājot ciešā sadarbībā ar augstākajām amatpersonām, ES ekonomisti veic ekonomisku un statistisku analīzi un izstrādā jaunas stratēģijas, piemēram, šādās jomās:

 • finanšu iestādes un tirgi;
 • ekonomiskā integrācija un attīstība;
 • tirdzniecība visā Eiropā;
 • publiskās finanses;
 • strukturālās reformas;
 • vienotā valūta.

 

Darbinieku apraksti

Ko saka mūsu kolēģi, kas ir ekonomisti:

 

Roberts

"Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann."
Lasīt vairāk par Robertu [DE]pdf

Roberts
Ombelīne

Ombelīne

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents"
Lasīt vairāk par Ombelīni [FR]pdf

Stens

"It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience."
Lasīt vairāk par Stenu [EN]pdf

Stens
Kristīne

Kristīne

"Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact."
Lasīt vairāk par Kristīni [EN]pdf

 

Aplāde: ES ierēdņa ikdiena (ekonomikas jomā)

 

Atlases procedūra

Ekonomika ir viena no tām nozarēm, kurās kandidātu (kas ieguvuši augstāko izglītību) atlases procedūru sākam ik pavasari. Uzziniet vairāk par atlases procedūru un ielūkojieties mūsu vietnes sākumlapas sadaļā “Gaidāmie konkursi”, kur norādīti pieteikšanās termiņi. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • augstākā izglītība ekonomikā, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums

Statistiķis

 

ES iestādes pieņem lēmumus, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku dzīvi dažādās ES dalībvalstīs. ES statistiķi sniedz svarīgu ieguldījumu ES lēmumu pieņemšanā un jaunas politikas izstrādē. Šajā darbā īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par ekonomiku, finansēm, sociālo jomu, lauksaimniecību un vidi. Daži darba pienākumu piemēri:

 • statistikas programmu izstrāde un īstenošana;
 • metodoloģijas izstrāde;
 • matemātisko modeļu izmantošana;
 • kvantitātes un kvalitātes analīze;
 • statistikas pasākumu regulēšana un koordinēšana;
 • datu interpretēšana un izplatīšana;
 • projektu īstenošana;
 • kolēģu uzraudzība un konsultēšana.

 

Atlases procedūra

Statistika ir viena no tām nozarēm, kurās kandidātu (kas ieguvuši augstāko izglītību) atlases procedūru sākam ik pavasari. Savukārt šīs jomas asistentu atlasi sākam gada beigās. Ielūkojieties mūsu vietnes sākumlapas sadaļā “Gaidāmie konkursi”, kur norādīti pieteikšanās termiņi. Izpētiet arī atlases procedūru. Iespējams, jums noderēs arī mūsu sagatavotie testu paraugi.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);

lai varētu pretendēt uz administratora līmeņa amatu, jums jābūt šādai kvalifikācijai —

 • akadēmiskais grāds statistikā, ekonomikā, matemātikā vai ar tām saistītā jomā, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē;

lai varētu pretendēt uz asistenta līmeņa amatu, jums jābūt šādai kvalifikācijai —

 • viena no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
  – vai nu pēcvidusskolas izglītība ar darba pienākumiem saistītā nozarē un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze attiecīgajā nozarē, vai
  – vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums