Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Ekonomika ir statistika


Ekonomistas

 

ES politikos tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, mažinti skurdą ir kelti 500 mln. žmonių visose  ES šalyse gyvenimo lygį. Glaudžiai bendradarbiaudami su aukšto rango sprendimų priėmėjais, ES ekonomistai atlieka ekonominę bei statistinę analizę ir rengia naujas strategijas, pavyzdžiui, tokiose srityse:

 • finansų įstaigų ir rinkų,
 • ekonominės integracijos ir vystymosi,
 • europinės prekybos,
 • viešųjų finansų,
 • struktūrinių reformų,
 • bendros valiutos.

 

Apie mūsų ekonomistus

Sužinokite apie mūsų kolegų ekonomistų patirtį:

 

Robertas

„Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann.“
Daugiau apie Robertą [DE]pdf

Robertas
Ombeline

Ombeline

„La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents“
Daugiau apie Ombeline] [FR]pdf

Stanas

„It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience.“
Daugiau apie Staną [EN]pdf

Stanas
Christine

Christine

„Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact.“
Daugiau apie Christine [EN]pdf

 

Tinklalaidė ES pareigūno darbas. Ekonomika

 

Atrankos procedūra

Ekonomika dažnai būna tarp tų sričių, kurių absolventų atrankos procedūrą rengiame kiekvienų metų pavasarį. Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą ir peržiūrėkite skelbimus apie paraiškų teikimo terminus skyrelyje „Artėjantys konkursai“ mūsų interneto svetainės pradžios puslapyje. Jums gali praversti ir mūsų užduočių pavyzdžiai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti ekonomisto išsilavinimą (arba baigti studijas einamaisiais metais);
 • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

Į puslapio pradžią

Statistikos specialistas

 

ES institucijose priimami sprendimai, turintys įtakos 500 mln. žmonių įvairiose ES šalyse gyvenimui. Priimant sprendimus ES ir formuojant būsimą politiką labai svarbų vaidmenį atlieka ES statistikos specialistai. Daugiausiai dėmesio skirdami ekonominei, finansinei, socialinei, žemės ūkio ar aplinkos informacijai, statistikos specialistai, be kita ko, atlieka tokias užduotis:

 • rengia ir įgyvendina statistikos programas,
 • nustato metodologijas,
 • taiko matematinius modelius,
 • atlieka kiekybinę ir kokybinę analizę,
 • reguliuoja ir koordinuoja statistinę veiklą,
 • aiškina ir platina duomenis,
 • vykdo projektų planus,
 • prižiūri kolegų darbą ir jiems pataria.

 

Atrankos procedūra

Statistika — dažnai būna tarp tų sričių, kurių absolventų atrankos procedūrą rengiame kiekvienų metų pavasarį ir (arba) kurių padėjėjų atrankos procedūrą rengiame metų pabaigoje. Pranešimus apie paraiškų teikimo terminus rasite mūsų interneto svetainės pradžios puslapio skyrelyje „Artėjantys konkursai“. Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų užduočių pavyzdžiai.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • gerai mokėti bent dvi Europos Sąjungos kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių)

Jei norima įsidarbinti administratorių lygmens pareigūnu:

 • kandidatuojantieji į AD 5 kategorijos pareigybę privalo turėti statistikos, ekonomikos, matematikos ar susijusios srities išsilavinimą (arba baigti studijas einamaisiais metais);
 • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

Norint įsidarbinti padėjėjų lygmens pareigūnu reikia

 • būti įgijusiam:
  atitinkamos srities aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir turėti bent trejų metų atitinkamą profesinę patirtį arba
  vidurinį išsilavinimą ir turėti bent šešerių metų atitinkamą profesinę patirtį.

Į puslapio pradžią