Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Eacnamaíocht / Staidreamh


Eacnamaí

 

Tá beartais an AE dírithe ar a chinntiú go dtéifear i mbun iomaíochta go cóir, go ndéanfar an bhochtaineacht a mhaolú agus go bhfeabhsófar dálaí maireachtála do 500 milliún duine ar fud Bhallstáit an AE. Oibríonn eacnamaithe an AE go dlúth le lucht sinsearach cinnteoireachta, soláthraíonn siad anailís eacnamaíochta agus staitistiúil agus múnlaíonn siad straitéisí nua i réimsí éagsúla, m.sh.:

 • institiúidí agus margaí airgeadais
 • comhtháthú agus forbairt eacnamaíoch
 • trádáil phan-Eorpach
 • airgeadas poiblí
 • athchóirithe struchtúracha
 • an t-airgeadra aonair.

 

Próifílí daoine

Éist le heacnamaithe atá fostaithe san AE:

 

Robert

"Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann."
Tuilleadh eolais faoi Robert [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents"
Tuilleadh eolais faoi Ombeline [FR]pdf

Stan

"It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience."
Tuilleadh eolais faoi Stan [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

"Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact."
Tuilleadh eolais faoi Christine [EN]pdf

 

Podchraoladh: Saol an Oifigigh Eacnamaíochta san AE

 

Nós imeachta roghnúcháin

Tá an eacnamaíocht ar cheann de na réimsí a bhíonn san áireamh inár nós imeachta roghnúcháin bliantúil do chéimithe a eagraímid gach earrach. Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin agus coimeád súil ar an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann fhógraítear na spriocdhátaí d'iarratais. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

 

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas maith ar dhá theanga Eorpacha ar a laghad (beidh an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann de na teangacha)
 • céim san eacnamaíocht (nó céim a bheith le baint amach agat sa bhliain reatha) le teacht isteach ag Grád AD 5
 • roinnt blianta de thaithí ábhartha chun teacht isteach ag leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Barr an leathanaigh

Staitisteoir

 

Glacann institiúidí an AE cinntí a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i mBallstáit ar fud an AE. Bíonn ról ríthábhachtach ag staitisteoirí an AE i gcinnteoireacht agus i gceapadh beartais ar leibhéal an AE. Díríonn an obair sin ar fhaisnéis eacnamaíoch, airgeadais, shóisialta, chomhshaoil agus talmhaíochta. D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist sa ról sin:

 • cláir staidrimh a dhearadh agus a chur chun feidhme
 • modheolaíochtaí a shainiú
 • samhlacha matamaiticiúla a chur i bhfeidhm
 • tabhairt faoi anailís chainníochtúil agus cháilíochtúil
 • gníomhaíochtaí staidrimh a rialáil agus a chomhordú
 • sonraí a léirmhíniú agus a scaipeadh
 • pleananna tionscadail a dhéanamh
 • maoirseacht agus meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe.

 

Nós imeachta roghnúcháin

Tá an staidreamh ar cheann de na réimsí a bhíonn san áireamh inár nós imeachta roghnúcháin bliantúil do chéimithe – a sheoltar gach earrach – agus/nó do chúntóirí a sheoltar i dtreo dheireadh na bliana. Coimeád súil ar an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann fhógraítear na spriocdhátaí d'iarratais. Cuir tuilleadh eolais ar an nós imeachta roghnúcháin. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

 

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas maith ar dhá theanga Eorpacha ar a laghad (beidh an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann de na teangacha)

Le teacht isteach ag leibhéal an riarthóra, teastóidh:

 • céim sa staidreamh, san eacnamaíocht, sa mhatamaitic nó i ndisciplín gaolmhar (nó céim a bheith le baint amach agat sa bhliain reatha) le teacht isteach ag Grád AD 5
 • roinnt blianta de thaithí ábhartha chun teacht isteach ag leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Le teacht isteach ag leibhéal an chúntóra, teastóidh:

 • oideachas iar-mheánscoile in ábhar cuí agus taithí ghairmiúil ábhartha trí bliana ar a laghad, nó
 • oideachas meánscoile agus taithí ghairmiúil sé bliana ar a laghad.

Barr an leathanaigh