Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Majandus / Statistika


loe lähemalt

Ökonomist

 

ELi poliitika eesmärk on tagada õiglane konkurents, vähendada vaesust ning parandada ligikaudu 500 miljoni inimese elustandardit kõikides ELi liikmesriikides. Töötades tihedalt koos kõrgemate otsusetegijatega, koostavad ELi ökonomistid majandus- ja statistilisi analüüse ning kujundavad uusi strateegiaid järgmistes valdkondades:

 • finantseerimisasutused ja finantsturud;
 • majandusintegratsioon ja -areng;
 • üleeuroopaline kaubandus;
 • riigi rahandus;
 • struktuurireformid;
 • ühisraha.

 

Töötajate profiilid

Sõna on meie ökonomistidest kolleegidel:

 

Robert

„Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann.”
Lugege täiendavalt Roberti kohta [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

„La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste: intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents.”
Lugege täiendavalt Ombeline'i kohta [FR]pdf

Stan

„It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience.”
Lugege täiendavalt Stani kohta [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

„Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact.”
Lugege täiendavalt Christine'i kohta [EN]pdf

 

Netisaade: Elu ELi ametnikuna – Ökonoomika

 

Valikumenetlus

Majandus on sageli üks valdkondadest, milles kevadeti toimub iga-aastane valikumenetlus. Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta ja vaadake meie veebisaidil olevat rubriiki „Mis on tulekul”, et saada teavet taotluste esitamise tähtaegade kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kahte Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama akadeemilist kraadi majanduses (või peate selle saama käesoleval aastal), et saaksite alustada astmelt AD 5;
 • kõrgemal astmel (aste AD 7) alustamiseks omama mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Üles

Statistik

 

ELi institutsioonid teevad otsuseid, mis mõjutavad ligikaudu 500 miljoni inimese elu kõigis ELi liikmesriikides. ELi statistikutel on oluline roll ELi otsuste tegemisel ja tulevikupoliitikas. Keskendudes majanduslikule, sotsiaalsele, põllumajanduslikule või keskkonnaalasele teabele, võib nende töö hõlmata järgmist:

 • statistikaprogrammide kavandamine ja rakendamine;
 • metoodika kindlaksmääramine;
 • matemaatiliste mudelite kohaldamine;
 • kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete analüüside tegemine;
 • statistilise tegevuse reguleerimine ja koordineerimine;
 • andmete tõlgendamine ja levitamine;
 • projektikavade elluviimine;
 • kolleegide juhendamine ja abistamine.

 

Valikumenetlus

Statistika on sageli üks valdkondadest, milles kevadeti toimub iga-aastane valikumenetlus või aasta lõpupoole valikumenetlus assistentidele. Vaadake meie veebisaidil olevat rubriiki „Mis on tulekul”, et saada teavet taotluste esitamise tähtaegade kohta. Lugege täiendavalt valikumenetluste kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kahte Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel).

Administraatori tasandil töötamiseks peab teil olema:

 • kraad statistikas, majandusteaduses, matemaatikas või seotud erialal (või peate selle saama käesoleval aastal), et saaksite alustada astmelt AD 5;
 • kõrgemal astmel (aste AD 7) alustamiseks peab teil olema mitmeaastane asjakohane töökogemus.

Assistendi tasandil alustamiseks peab teil olema

 • kas
  -  keskharidusjärgne haridus asjakohasel erialal ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus või
  - keskharidus ning vähemalt kuueaastane asjakohane töökogemus.

Üles