Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Ekonomie / Statistika


přečtěte si více

Ekonom

 

Cílem politik EU je zajišťovat spravedlivou hospodářskou soutěž, zmírňovat chudobu a zvyšovat životní úroveň 500 milionů obyvatel všech členských zemí EU. Jedná se o spolupráci s úředníky na vysokých pozicích, přípravu ekonomických a statistických analýz a vytváření nových strategií v oblastech, jako jsou:

 • finanční instituce a trhy
 • hospodářská integrace a rozvoj
 • celoevropský trh
 • veřejné finance
 • strukturální reformy
 • jednotná měna

 

Osobní profily

Pár slov od našich ekonomů:

 

Robert

„Nejvíce mě zde fascinuje, že se poměrně často podílím na řešení skutečně významných ekonomických otázek. Je to každopádně velmi podnětné prostředí.“
Více o Robertově práci [DE]pdf

Robert
Ombeline

Ombeline

„Práce u Komise vlastně naplňuje vše, co jsem od kariéry ekonomky očekávala – intelektuálně nezakrňujete, je tu multikulturní prostředí a s tímto profesním zaměřením máte obrovské možnosti“
Další informace Ombelinině práci [FR]pdf

Stan

„Ano, je to tu náročné, ale zároveň máte pocit, že konečně uplatníte to, co umíte. V týmu máme navíc samé inteligentní a zábavné lidi...řekl bych, že takové prostředí se asi jen tak někde nenajde.“
Další informace o Stanově práci [EN]pdf

Stan
Christine

Christine

„Práce v mezinárodní organizaci mi umožnila proniknout více do mezinárodní makroekonomie. A práce u Komise má navíc tu zvláštnost, že vaše práce má přímý dopad na životy milionů lidí.“
Další informace o Christinině práci [EN]pdf

 

Podcast: Práce úředníků EU – Ekonomie

 

Výběrové řízení

Pro obor ekonomie probíhá nábor absolventů každý rok a začíná vždy na jaře. Další informace o výběrových řízeních a termíny najdou zájemci na našich stránkách, v části „Chystaná výběrová řízení“. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Kvalifikace (orientační)

Požaduje se:

 • dobrá znalost alespoň dvou úředních jazyků EU (z nichž jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • ukončené ekonomické vysokoškolské vzdělání (nebo absolutorium v daném roce), ucházíte-li se o pozici AD 5
 • víceletá praxe v příslušné oblasti, ucházíte-li se o vyšší pozici (tj. od třídy AD 7).

Začátek stránky

Statistik

 

Orgány EU přijímají rozhodnutí, která se dotýkají životů 500 milionů obyvatel ve všech členských zemích EU. Statistikové zásadním způsobem přispívají k rozhodovacímu procesu při vytváření politik EU. Práce se týká hospodářské, finanční, sociální, zemědělské, případně environmentální problematiky a obnáší například:

 • navrhování a provádění statistických programů
 • přípravu metodik
 • aplikaci matematických modelů
 • kvantitativní a kvalitativní analýzy
 • řízení a koordinaci statistických úkolů
 • interpretaci a další šíření dat
 • realizaci projektů
 • odborné vedení kolegů

 

Výběrové řízení

Pro obor statistika provádíme nábor poměrně často – výběrové řízení začíná vždy na jaře. Výběrové řízení na pozice asistentů začíná vždy koncem roku. Termíny najdou zájemci na našich stránkách, v části „Chystaná výběrová řízení“. Další informace o výběrovém řízení. K nahlédnutí také nabízíme vzorové testy.

 

Kvalifikace (orientační)

Požaduje se:

 • dobrá znalost alespoň dvou úředních jazyků EU (z nichž jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)

Pro pozici administrátora se vyžaduje:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti statistiky, ekonomiky, matematiky nebo souvisejících oborů (nebo absolutorium v daném roce), ucházíte-li se o třídu AD 5
 • víceletá praxe v příslušné oblasti, ucházíte-li se o vyšší pozici (tj. od třídy AD 7).

Pro pozici asistenta se vyžaduje:

 • buď
  vysokoškolské vzdělání v odpovídající oblasti a alespoň tříletá odborná praxe související s náplní práce, nebo
  – středoškolské vzdělání a alespoň 6 let odborné praxe související s náplní práce

Začátek stránky