Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Икономика / Статистика


продължение

Икономист

 

Политиките на ЕС имат за цел да гарантират лоялна конкуренция, намаляване на бедността и повишаване на жизнения стандарт за 500 милиона души в целия ЕС. Икономистите в ЕС си сътрудничат тясно с високопоставени политици, за да предоставят икономически и статистически анализ и да помогнат за оформяне на нови стратегии в области като:

 • финансови институции и пазари;
 • икономическа интеграция и развитие;
 • общоевропейска търговия;
 • публични финанси;
 • структурни реформи;
 • единната валута.

 

Лични профили

Какво казват нашите колеги икономисти:

 

Роберт

"Am meisten gefällt mir, dass man bedeutsame Wirtschaftsfragen relativ offen in einem anspruchsvollen und faszinierenden Umfeld angehen kann."
Прочетете повече за Роберт [DE]pdf

Роберт
Омбелин

Омбелин

"La Commission rassemble tout ce que je souhaitais en tant qu'économiste : intellectuellement stimulant, multiculturel, donnant accès à des milliers de jobs différents"
Прочетете повече за Омбелин [FR]pdf

Стан

"It’s challenging, rewarding and interesting, you work with bright, hard-working and witty colleagues, it's a unique experience."
Прочетете повече за Стан [EN]pdf

Стан
Кристин

Кристин

"Working for an international organisation allowed me to move into more international macro-economics. The Commission was particularly attractive because the work here has a direct impact."
Прочетете повече за Кристин [EN]pdf

 

Подкаст: Животът като служител на ЕС – Икономика

 

Процедура за подбор

Икономиката често фигурира сред областите, включени в ежегодната ни процедура за подбор, стартираща през пролетта. Научете повече за процедурата за подбор и вижте „Какво предстои“ на нашата начална страница за известия за сроковете за кандидатстване. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете добре поне два европейски езика (един от тях трябва да бъде английски, френски или немски);
 • да имате диплома по икономика (или да завършвате през съответната година), за да започнете работа на степен AD 5;
 • да имате няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-високо ниво (степен AD 7).

Начало на страницата

Статистик

 

Институциите на ЕС вземат решения, засягащи 500 милиона души в различни страни от ЕС. Статистиците на ЕС имат жизненоважен принос за вземането на решения в ЕС и бъдещите политики. Работата е съсредоточена върху икономическа, финансова, социална, селскостопанска или екологична информация и може да включва:

 • проектиране и изпълнение на статистически програми;
 • определяне на методологии;
 • прилагане на математически модели;
 • извършване на нколичествен и качествен анализ;
 • регулиране и координиране на статистически дейности;
 • тълкуване и разпространение на данни;
 • изпълнение на проектни планове;
 • надзор и наставничество на колеги.

 

Процедура за подбор

Статистиката често фигурира сред областите, включени в ежегодната ни процедура за подбор на администратори, стартираща през пролетта, и/или в процедурата за подбор на асистенти, стартираща към края на годината. Вижте „Какво предстои“ на нашата начална страница за известия за сроковете за кандидатстване. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете добре поне два европейски езика (един от тях трябва да бъде английски, френски или немски).

За да започнете работа на равнище администратори, вие трябва:

 • да имате диплома по статистика, икономика, математика или друга подобна дисциплина (или да завършвате през съответната година), за да започнете на степен AD 5;
 • да имате няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-високо ниво (степен AD 7).

За да започнете работа на равнище асистенти, вие трябва:


 • да имате образование след средно образование по подходящ предмет и поне 3 години съответен професионален опит, или
  средно образование и поне 6 години съответен професионален опит.

Начало на страницата