Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Európska verejná správa


Odborný referent (AD) – európska verejná správa

 

Profil – európska verejná správa

Ďalšie informácie nájdete vo videu uvedených úradníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti: Cindy (Európska komisia, GR INFSO), Lukas (Európska komisia, GR pre energetiku) a Ioan (Európsky parlament, ľudské práva).

 

Inštitúcie EÚ prijímajú rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov ľudí v 28 krajinách EÚ. Náplňou práce odborného referenta je:

  • vypracúvanie analýz politík,
  • realizácia pracovných projektov a programov v celej Európe,
  • koordinácia práce v jednotlivých oddeleniach a práce s externými zainteresovanými stranami,
  • úzka spolupráca so subjektmi s rozhodovacími právomocami,
  • riadenie ľudských a finančných zdrojov.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

  • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
  • titul (alebo získanie titulu v príslušnom odbore v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
  • niekoľko rokov príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Na začiatok