Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Eiropas publiskā administrācija


Referents (AD) Eiropas publiskajā administrācijā

 

Īsi par Eiropas publisko administrāciju

Lai uzzinātu vairāk, noskatieties šo videomateriālu, kurā runā daži no šajā jomā strādājošiem ierēdņiem: Sindija (Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts), Lūkass (Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts) un Joana (Eiropas Parlaments).

 

ES iestādes pieņem lēmumus, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku dzīvi 28 ES dalībvalstīs. Par konkrētu politikas jomu atbildīgo referentu galvenie pienākumi:

  • sagatavot politikas analīzi;
  • īstenot projektus un darba programmas visā Eiropā;
  • koordinācija un apspriešanās ar citiem dienestiem un iestādēm un attiecības ar ārējiem partneriem;
  • sniegt palīdzību lēmumu pieņēmējiem;
  • pārvaldīt cilvēkresursus un finanšu līdzekļus.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

  • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
  • augstākā izglītība, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
  • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums