Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Riarachán poiblí Eorpach


Oifigeach beartais (AD) – Riarachán Poiblí Eorpach

 

Próifíl EPA

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an bhfíseán ó roinnt de na hoifigigh a bhíonn ag obair linn sa réimse seo: Cindy (An Coimisiún Eorpach, DG INFSO), Lukas (An Coimisiún Eorpach, DG Energy) agus Ioan (Parlaimint na hEorpa, Cearta an Duine).

 

Glacann institiúidí an AE cinntí a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i 28 tír an AE. Mar oifigeach beartais, d’fhéadfá na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • anailís ar bheartais a dhréachtú
  • tionscadal agus cláir oibre a chur chun feidhme ar fud na hEorpa
  • comhordú a dhéanamh ar obair ar fud ranna agus le páirtithe leasmhara seachtracha
  • tacaíocht mhór a thabhairt do chinnteoirí
  • bainistiú a dhéanamh ar acmhainní daonna agus airgeadais

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

  • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
  • céim (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
  • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Barr an leathanaigh