Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

EU:n yleinen hallinto


Hallintovirkamies (AD) – EU:n yleinen hallinto

 

EU:n yleisen hallinnon tehtävien kuvaus

Oheisella videolla työstään kertovat EU:n yleisen hallinnon alalla toimivat virkamiehet Cindy (Euroopan komissio, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto), Lukas (Euroopan komissio, energian pääosasto) ja Ioan (Euroopan parlamentti, ihmisoikeudet).

 

EU:n toimielimet tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat 28 EU-maan yhteensä 500 miljoonan kansalaisen elämään. EU:n yleisen hallinnon alan virkamiehen tehtäviin kuuluu

  • laatia poliittisia analyyseja
  • toteuttaa hankkeita ja työohjelmia koko EU:ssa
  • koordinoida toimintaa yksiköiden välillä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa
  • tukea johtavia päätöksentekijöitä
  • hallita henkilöstöresursseja ja taloudellisia resursseja.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

  • hyvä taito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä (joista toisen on oltava englanti, ranska tai saksa)
  • palkkaluokkaan AD 5 hakevat: korkeakoulututkinto (tutkinnon valmistuttava hakuvuonna)
  • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi useiden vuosien työkokemus yleisen hallinnon alalta.

Sivun alkuun