Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Euroopa avalik haldus


Poliitikaametnik (AD) - Euroopa avalik haldus

 

Euroopa avaliku halduse valdkonna tutvustus

Täpsema teabe saamiseks vaadake mõne selles valdkonnas töötava ametniku videot: Cindy (Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia peadirektoraat), Lukas (Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat) ja Ioan (Euroopa Parlamendi inimõiguste komisjon).

 

ELi institutsioonid teevad otsuseid, mis mõjutavad ligikaudu 500 miljoni inimese elu 28 ELi riigis. Poliitikaametnikuna saate:

  • koostada poliitikaanalüüse;
  • rakendada tööprojekte ja -programme üle Euroopa;
  • kooskõlastada tööd talituste vahel ja väliste sidusrühmadega;
  • teha tihedat koostööd otsusetegijatega;
  • hallata inim- ja finantsressursse.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

  • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
  • omama kraadi (või saama selle kõnealusel aastal), et teid määrataks astmele AD 5;
  • omama kõrgemal astmel (aste AD 7) alustamiseks mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Üles