Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Evropská veřejná správa


Úředník pro politiku (AD) – Evropská veřejná správa

 

Evropská veřejná správa – profil

Chcete-li se s touto oblastí seznámit blíže, podívejte na video o několika našich úřednících: Cindy (Evropská komise, GŘ Informační společnost a sdělovací prostředky), Lukas (Evropská komise, GŘ Energetika) a Ioan (Evropský parlament, Lidská práva).

 

Orgány EU přijímají rozhodnutí, které se dotýkají životů 500 milionů obyvatel 28 zemí EU. Úředník pro politiku může například:

  • vytvářet analýzy politik
  • realizovat projekty a pracovních programy po celé Evropě
  • koordinovat práci jednotlivých oddělení a práci se zúčastněnými stranami
  • zajišťovat podporu vysokým úředníkům s rozhodovací pravomocí
  • řídit lidské a finanční zdroje

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

  • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
  • ukončené vysokoškolské vzdělání (nebo absolvování školy v daném roce) pro získání třídy AD 5
  • víceletá praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

Začátek stránky