Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Европейска публична администрация


Служител по политиките (AD) - европейска публична администрация (ЕПА)

 

Профил по ЕПА

За повече информация гледайте клипа с някои от служителите, които работят за нас в тази област: Синди (Европейска комисия, ГД „Информационно общество и медии“), Лукас (Европейска комисия, ГД „Енергетика“) и Йоан (Европейски парламент, „Права на човека“).

 

Институциите на ЕС вземат решения, които влияят на живота на 500 милиона души в 28 държави членки. Служителите по политиките:

  • изготвят анализи на политики;
  • изпълняват проекти и работни програми в цяла Европа;
  • координират работата между различните отдели и с външни заинтересовани лица;
  • подкрепят пряко лицата, вземащи решения;
  • управляват човешки и финансови ресурси.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

  • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
  • да притежавате висше образование (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
  • да имате няколко години подходящ трудов стаж, за да се присъедините към нас на по-висше ниво (степен AD 7).

Начало на страницата