Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Juridik


Träffa våra juristkollegor

Träffa våra juristkollegor

Videoklipp

I videoklippet berättar några EU-anställda om sina jobb: Agnis (kommissionens generalsekretariat), Silvija (kommissionen, miljöfrågor) och Simonetta (rådet).

Till början

Jurist (AD)

EU-institutionerna utformar lagstiftning som påverkar en halv miljard invånare i 28 EU-länder.
Juristerna vid institutionerna samarbetar med kollegor från olika länder med att

 • ta fram olika typer av lagförslag
 • utarbeta policydokument
 • hjälpa EU-länderna att förbättra sin lagstiftning
 • göra djupgående studier och analyser
 • hjälpa ledningen i juridiska frågor
 • genomföra handlingsprogram
 • leda och stödja kollegor.

 

Behörighetskrav

Du måste ha

 • goda kunskaper i minst två officiella EU-språk (ett av dem måste vara engelska, franska eller tyska)
 • juristexamen (eller ta ut din examen i år) för anställning i lönegrad AD 5
 • flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

Till början

Juristlingvist/Språkjurist (AD 7)

EU:s juristlingvister, eller språkjurister, spelar en central roll när EU stiftar sina lagar eftersom de kontrollerar att lagstiftningen har samma betydelse på alla EU-språk.
Du måste vara jurist, ha mycket goda språkkunskaper och erfarenhet av att skriva, översätta, kontrollera eller granska juridiska texter. Som juristlingvist måste man kunna förstå exakt vad lagstiftningen innebär och överföra innebörden till sitt modersmål.

 

Behörighetskrav

Du måste

 • behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk
 • ha en juristexamen.

Kunskaper i fler språk och erfarenhet av att översätta lagtexter är en merit.

Till början