Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Právo


Profily pre právo

Profil pre právo

Videá

Ďalšie informácie nájdete vo videu uvedených úradníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti: Agnis (Generálny sekretariát Európskej komisie), Silvija (Európska komisia, GR ENV) a Simonetta (Rada Európskej únie).

Na začiatok

Právnik (AD)

Inštitúcie EÚ pripravujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov ľudí v 28 krajinách EÚ.
Právnici v týchto inštitúciách spolupracujú s kolegami rôznych národností s cieľom:

 • pripraviť najrôznejšie právne predpisy,
 • navrhovať politické dokumenty,
 • koordinovať zlepšovanie vnútroštátnych právnych predpisov s vnútroštátnymi orgánmi EÚ,
 • vykonávať hĺbkový prieskum a analýzu,
 • poskytovať právne poradenstvo vyššiemu manažmentu,
 • realizovať programy činností,
 • vykonávať dozor nad kolegami a pomáhať im.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dobrá znalosť aspoň 2 európskych jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • titul v oblasti práva (alebo získanie titulu v príslušnom odbore v tomto roku) na začlenenie do triedy AD 5,
 • niekoľko rokov príslušných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

Na začiatok

Právnik lingvista (AD 7)

Právnici lingvisti EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri prijímaní právnych predpisov, pretože zabezpečujú, že všetky nové právne predpisy majú vo všetkých európskych jazykoch ten istý význam.
Táto pracovná pozícia vyžaduje schopných právnikov s mimoriadnymi jazykovými schopnosťami, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním alebo prekladaním, kontrolou alebo revíziou právnych textov. Právnici lingvisti musia byť schopní presne rozpoznať význam konkrétneho právneho predpisu EÚ a verne tento zámer preniesť do ich rodného jazyka.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dokonalá znalosť jedného európskeho jazyka a dôkladná znalosť minimálne 2 ďalších jazykov,
 • právnický titul.

Predchádzajúce skúsenosti s prekladom právnych textov a znalosť ďalších jazykov je výhodou.

Na začiatok