Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Profil juridic


Profil juridic

Profil juridic

Video

Pentru a afla mai multe despre acest profil, urmăriţi înregistrarea video cu câţiva dintre funcţionarii care lucrează în domeniu: Agnis (Comisia Europeană, Secretariatul-General), Silvija (Comisia Europeană, DG Mediu) şi Simonetta (Consiliul Uniunii Europene).

Începutul paginii

Jurist (AD)

Instituţiile UE elaborează legislaţie care influenţează vieţile a 500 de milioane de oameni din cele 28 de state membre ale Uniunii.
Juriştii din cadrul acestor instituţii conlucrează cu numeroşi colegi de diferite naţionalităţi pentru:

 • elaborarea unei game largi de norme juridice
 • redactarea documentelor de politică
 • colaborarea cu autorităţile naţionale pentru îmbunătăţirea legislaţiei naţionale
 • desfăşurarea de cercetări şi analize aprofundate
 • furnizarea de consiliere juridică pentru cadrele superioare de conducere
 • implementarea programelor de activitate
 • supervizarea şi asistarea colegilor

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o bună cunoaştere a cel puţin două limbi europene (dintre care una trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • o diplomă universitară în drept (sau studii universitare de drept în curs de absolvire), pentru acces la gradul AD 5
 • mai mulţi ani de experienţă relevantă, pentru acces la grade superioare (de la gradul AD 7).

Începutul paginii

Jurist-lingvist (AD 7)

Juriştii-lingvişti din instituţiile UE au un rol vital în procesul legislativ, urmărind ca toate textele legislative noi să aibă aceeaşi semnificaţie în fiecare limbă europeană.
Pentru această funcţie este nevoie de jurişti capabili, cu competenţe lingvistice deosebite, care au experienţă în elaborarea sau traducerea, verificarea sau revizuirea textelor legislative. Juriştii-lingvişti trebuie să aibă capacitatea de a discerne cu precizie sensul pe care legislaţia UE urmăreşte să-l comunice şi de a reda cu fidelitate sensul respectiv în limba lor maternă.

 

Condiţii de admitere (orientativ)

Trebuie să deţineţi:

 • o stăpânire perfectă a unei limbi europene şi o cunoaştere aprofundată a cel puţin alte 2 limbi
 • o diplomă universitară în drept

Experienţa anterioară în traducerea de texte juridice şi cunoaşterea unor limbi străine suplimentare constituie un avantaj.

Începutul paginii