Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Prawo


Prawo – profile stanowisk

Prawo – profil stanowiska

Filmy wideo

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film, którego bohaterami są wybrani urzędnicy: Agnis (Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej), Silvija (Komisja Europejska, DG ds. Środowiska) oraz Simonetta (Rada Unii Europejskiej).

Początek strony

Prawnik (AD)

Unijne instytucje tworzą prawodawstwo, które ma wpływ na życie 500 milionów ludzi w 28 krajach UE.
Prawnicy w instytucjach europejskich współpracują z osobami wielu różnych narodowości i zajmują się:

 • opracowywaniem wielu różnorodnych aktów prawnych;
 • sporządzaniem dokumentów dotyczących polityki;
 • prowadzeniem koordynacji z organami krajowymi w UE w celu poprawy ustawodawstwa krajowego;
 • przeprowadzaniem kompleksowych badań i analiz;
 • udzielaniem porad prawnych kadrze kierowniczej wyższego szczebla;
 • wdrażaniem programów działań;
 • nadzorowaniem współpracowników i udzielaniem im wsparcia.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • dobra znajomość co najmniej dwóch europejskich języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki);
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa (lub uzyskanie dyplomu w danym roku) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko w grupie zaszeregowania AD 5;
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

Początek strony

Prawnik lingwista (AD 7)

Unijni prawnicy lingwiści odgrywają bardzo ważną rolę w stanowieniu prawa, ponieważ odpowiadają za to, by wszystkie nowe akty prawne miały takie samo znaczenie w każdym europejskim języku.
Stanowisko to jest przeznaczone dla kompetentnych prawników o doskonałych zdolnościach lingwistycznych, którzy mają doświadczenie w tworzeniu bądź tłumaczeniu, sprawdzaniu lub weryfikowaniu tekstów prawnych. Prawnicy lingwiści muszą być w stanie precyzyjnie określić założenia prawodawstwa UE, a następnie wiernie odzwierciedlić je w swoim języku ojczystym.

 

Kryteria kwalifikacyjne (przykładowe)

Wymagania:

 • doskonała znajomość jednego języka europejskiego oraz gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków;
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa.

Zaletą będzie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych oraz znajomość innych języków obcych.

Początek strony