Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Tieslietas


Īsumā par darbu tieslietu jomā

Īsumā par darbu tieslietu jomā

Videomateriāli

Ja gribat uzzināt vairāk, noskatieties šo video. Tajā runā daži ierēdņi, kas strādā šajā jomā: Agnis (Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā), Silvija (Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātā) un Simoneta (Eiropas Savienības Padomē).

Lapas sākums

Jurists (AD)

ES iestādes pieņem tiesību aktus, kas ietekmē 500 miljonu cilvēku ikdienu 28 ES dalībvalstīs.
ES iestāžu juristi kopīgi ar kolēģiem no daudzām dažādām valstīm veic, piemēram, šādus pienākumus:

 • tiesību aktu izstrāde dažādās jomās;
 • politikas dokumentu izstrāde;
 • sadarbība ar ES dalībvalstu iestādēm (koordinācija), lai uzlabotu dalībvalstu tiesību aktus;
 • padziļinātu pētījumu un analīzes veikšana;
 • juridiskas konsultācijas augstākajai vadībai;
 • pasākumu programmu īstenošana;
 • kolēģu uzraudzība un palīdzība viņiem.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt angļu, franču vai vācu);
 • akadēmiskais grāds tiesību zinātnē, lai varētu sākt strādāt pakāpē AD 5 (var piedalīties arī pēdējā kursa studenti, ja viņi iegūst diplomu šogad);
 • ja gribat mums pievienoties augstākā amata pakāpē (AD 7), vajadzīga vairākus gadus ilga darba pieredze šajā nozarē.

Lapas sākums

Jurists lingvists (AD 7)

ES juristiem lingvistiem ir ļoti svarīga loma tiesību aktu izstrādē, — viņi gādā par to, lai jauns tiesību akts visās ES oficiālajās valodās būtu ar vienādu nozīmi.
Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi, kam ir valodu zināšanas un pieredze juridisku dokumentu izstrādē un tulkošanā, pārbaudē un rediģēšanā. Juristiem lingvistiem jāspēj precīzi saprast, ko iecerēts pateikt ES tiesību aktos, un šo ieceri precīzi atspoguļot savā dzimtajā valodā.

 

Kvalifikācija (orientējoši)

Jums jābūt šādai kvalifikācijai:

 • izcilas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un ļoti labas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas;
 • akadēmiskais grāds tiesību zinātnē.

Iepriekšēja pieredze juridisku tekstu tulkošanā un vēl citu svešvalodu zināšanas (papildus prasītajam minimumam) ir priekšrocība.

Lapas sākums