Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

An Dlí


Próifílí dlí

Próifíl dlí

físeáin

Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an bhfíseán ó roinnt de na hoifigigh a bhíonn ag obair linn sa réimse seo: Agnis (Ardrúnaíocht an Choimisiún Eorpaigh), Silvija (DG ENV, An Coimisiún Eorpach) agus Simonetta (Comhairle an Aontais Eorpaigh).

Barr an leathanaigh

Dlíodóir (AD)

Seachadann institiúidí an AE reachtaíocht a théann i bhfeidhm ar 500 milliún duine i 28 tír an AE.
Bíonn dlíodóirí sna hinstitiúidí ag obair le comhghleacaithe den iomaí náisiúntacht éagsúil chun:

 • réimse leathan reachtaíochta a fhorbairt
 • doiciméid bheartais a dhréachtú
 • comhordú a dhéanamh le húdaráis náisiúnta de chuid an AE chun feabhas a chur ar reachtaíocht náisiúnta
 • grinntaighde agus grinnanailís a dhéanamh
 • comhairle dlíodóra a sholáthar don bhainistíocht shinsearach
 • cláir ghníomhaíochta a chur i bhfeidhm
 • maoirsiú a dhéanamh ar chomhghleacaithe agus cuidiú leo

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • eolas maith ar 2 theanga Eorpacha ar a laghad (ní mór Béarla, Fraincis nó Gearmáinis a bheith ar cheann amháin de na teangacha sin)
 • céim sa dlí (nó céim a bheith le baint amach agat i mbliana) le haghaidh iontrála ag Grád AD 5
 • taithí iomchuí roinnt blianta, chun post a ghlacadh linn ar leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

Barr an leathanaigh

Dlítheangeolaí (AD 7)

Tá ról ríthábhachtach ag dlítheangeolaithe an AE maidir leis an reachtóireacht, óir is iad a chinntíonn go bhfuil an bhrí chéanna le gach reachtaíocht nua i ngach teanga Eorpach.
Éilíonn an post dlíodóirí cumasacha a bhfuil cumais teanga den scoth acu, agus a bhfuil taithí acu maidir le téacsanna dlí a dhréachtú nó a aistriú, iad a sheiceáil nó athbhreithniú a dhéanamh orthu. Ní mór do dhlítheangeolaithe a bheith in ann a thuiscint go beacht a bhfuil sé beartaithe a chur in iúl i reachtaíocht an AE, agus an intinn sin a léiriú go dílis ina dteanga dhúchais féin.

 

Cáilíochtaí (táscacha)

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • sáreolas ar theanga Eorpach amháin agus eolas den scoth ar dhá cheann eile ar a laghad
 • céim sa dlí

Is cúnamh é taithí a bheith agat ar théacsanna dlí a aistriú, nó teangacha breise a bheith agat.

Barr an leathanaigh