Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Oikeus


Oikeusalan tehtävien kuvaukset

Oikeusalan tehtävien kuvaukset

Videot

Oheisella videolla työstään kertovat oikeusalalla toimivat virkamiehet Agnis (Euroopan komission pääsihteeristö), Silvija (Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto) ja Simonetta (Euroopan unionin neuvosto).

Sivun alkuun

Juristi (AD)

EU:n toimielimet laativat lainsäädäntöä, joka vaikuttaa 28 EU-maan yhteensä 500 miljoonan kansalaisen elämään.
Toimielinten palveluksessa olevat juristit työskentelevät yhdessä monia eri kansallisuuksia edustavien kollegojen kanssa. Heidän tehtävänään on

  • laatia monenlaisia säädöstekstejä
  • laatia poliittisia asiakirjoja
  • tehdä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden viranomaisten kanssa kansallisen lainsäädännön parantamiseksi
  • tehdä perusteellisia selvityksiä ja analyyseja
  • antaa oikeudellista neuvontaa ylimmälle johdolle
  • toteuttaa toimintaohjelmia
  • valvoa ja avustaa kollegoja.

Sivun alkuun

Juristi-lingvisti (AD 7)

EU:n juristi-lingvisteillä on tärkeä rooli säädösten laatimisessa. He varmistavat, että uusilla säädösteksteillä on sama merkitys kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito ja kokemusta oikeudellisten tekstien laatimisesta, kääntämisestä, editoinnista tai tarkistamisesta. Juristi-lingvistien on pystyttävä ymmärtämään EU:n lainsäädäntötekstien tarkoitus tarkkaan ja ilmaisemaan se täsmällisesti omalla äidinkielellään.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

  • Euroopan unionin yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito
  • oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Kokemus lakitekstien kääntämisestä ja lisäkielet katsotaan lisäeduksi.

Sivun alkuun