Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Õigus


Õigusvaldkonna tutvustus

Õigusvaldkonna tutvustus

Videod

Täpsema teabe saamiseks vaadake mõne selles valdkonnas töötava ametniku videot: Agnis (Euroopa Komisjoni peasekretariaat), Silvija (Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat) ja Simonetta (Euroopa Liidu Nõukogu).

Üles

Jurist (AD)

ELi institutsioonide koostatud õigusaktid mõjutavad ligikaudu 500 miljoni inimese elu 28 ELi riigis.
Juristid töötavad institutsioonides paljudest eri rahvustest kolleegidega, et:

 • töötada välja mitmesuguseid õigusakte;
 • koostada poliitikadokumente;
 • kooskõlastada tegevust ELi liikmesriikide asutustega riikliku seadusandluse parandamiseks;
 • teostada põhjalikke uurimisi ja analüüse;
 • pakkuda õigusalast nõu kõrgemale juhtkonnale;
 • rakendada tegevusprogramme;
 • juhendada ja abistada kolleege.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama heal tasemel vähemalt kaht Euroopa keelt (millest üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama kraadi õigusteaduses (või saama selle kõnealusel aastal), et teid määrataks astmele AD 5;
 • omama kõrgemal astmel alustamiseks (aste AD 7) mitmeaastast asjakohast töökogemust.

Üles

Jurist-lingvist (AD 7)

ELi jurist-lingvistidel on oluline roll õigusloomes: nad tagavad, et kõikidel uutel õigusaktidel oleks sama tähendus kõikides Euroopa keeltes.
Selle töö jaoks on vaja pädevaid juriste, kellel oleks silmapaistvad lingvistilised oskused ning kes oleksid kogenud õigustekstide koostamises või tõlkimises, kontrollimises või toimetamises. Jurist-lingvistid peavad suutma täpselt aru saada, mida ELi õigusaktidega soovitakse saavutada, ning edastama selle õigesti oma emakeeles.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • oskama perfektsel tasemel üht Euroopa keelt ning väga heal tasemel veel vähemalt kaht keelt;
 • omama kraadi õigusteaduses.

Kasuks tuleb varasem õigustekstide tõlkimise kogemus ja lisakeeleoskus.

Üles