Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Právo


Právo – profily

Právo – profil

Videa

Chcete-li se s touto oblastí seznámit blíže, podívejte na video o několika našich právnících: Agnis (Generální sekretariát Evropské komise), Silvija (Evropská komise, GŘ Životní prostředí ) a Simonetta (Rada Evropské unie).

Začátek stránky

Právník (AD)

Orgány EU vytvářejí právní předpisy, které se dotýkají životů 500 milionů obyvatel 28 zemí EU.
Právníci evropských orgánů spolupracují s kolegy z řady různých zemí na:

 • vytváření široké škály právních předpisů
 • návrzích politických dokumentů
 • koordinaci s vnitrostátními orgány v rámci EU za účelem zlepšení vnitrostátních právních předpisů
 • provádění hloubkových šetření a analýz
 • poskytování právního poradenství vedoucím pracovníkům
 • provádění programů činnosti
 • dohledu a pomoci kolegům

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dobrá znalost alespoň 2 evropských jazyků (přičemž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
 • ukončené právnické vzdělání (nebo absolvování školy v daném roce) pro získání třídy AD 5
 • víceletá praxe v příslušné oblasti pro zařazení na vyšší pozici (třída AD 7).

Začátek stránky

Právník-lingvista (AD 7)

Právník-lingvista EU sehrává při tvorbě právních předpisů důležitou úlohu, neboť zajišťuje, aby nové právní předpisy měly stejný význam ve všech evropských jazycích.
Tato pozice vyžaduje schopné právníky s výbornými jazykovými schopnostmi, kteří mají zkušenost s tvorbou návrhů či s překlady, kontrolou nebo revizí právních textů. Právník-lingvista musí být schopen splehlivě rozpoznat, jaký obsah má určitý právní předpis sdělovat, a věrně převést tento záměr do svého rodného jazyka.

 

Kvalifikace (orientační)

Vyžaduje se:

 • dokonalá znalost jednoho evropského jazyka a důkladná znalost alespoň dvou dalších
 • ukončené právnické vzdělání

Předchozí zkušenosti s překlady právních textů a znalost dalších jazyků je výhodou.

Začátek stránky