Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Право


Юридически профили

Юридически профил

Videos

За повече информация гледайте клипа с някои от служителите, които работят за нас в тази област: Агнис (Европейска комисия, Генерален секретариат), Силвия (Европейска комисия, ГД „Околна среда“) и Симонета (Съвет на Европейския съюз).

Начало на страницата

Юрист (AD)

Институциите на ЕС създават законодателство, което регулира живота на 500 милиона души в 28 държави членки.
Юристите в институциите работят с колеги от много различни националности за:

 • разработване на широкообхватно законодателство;
 • съставяне на политически документи;
 • сътрудничество с властите на страните от ЕС за усъвършенстване на националното законодателство;
 • провеждане на задълбочени изследвания и анализи;
 • предоставяне на правни съвети на висши ръководни кадри;
 • изпълнение на програми за дейността;
 • надзор и подпомагане на колеги.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете поне два европейски езика (единият от които да е английски, френски или немски);
 • да сте завършили право (или да се дипломирате през текущата година), за да бъдете назначени в степен AD 5;
 • да имате няколко години подходящ трудов стаж, за да се присъедините към нас на по-висше ниво (степен AD 7).

Начало на страницата

Юрист-лингвист (AD 7)

Юрист-лингвистите на ЕС играят изключително важна роля в законотворчеството. Те се грижат значението на цялото ново законодателство да бъде еднакво на всички европейски езици.
За тази работа са нужни способни юристи с отлични езикови умения и опит в съставянето или превода, проверката или редакцията на правни текстове. Юрист-лингвистите трябва да умеят изключително точно да разбират целите и намеренията на европейското законодателство и да могат правилно да ги отразят на своя роден език.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете перфектно един европейски език и да имате задълбочени познания поне по два други;
 • да сте завършили право.

Опитът в превода на правни текстове и допълнителните езици са предимство.

Начало на страницата