Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Språk


Översättare

 

Översättarna vid EU:s institutioner och organ arbetar i en spännande mångkulturell miljö och hjälper en halv miljard invånare i olika EU-länder att förstå EU:s politik och lagar. De spelar därmed en central roll i utformningen av EU:s politik och lagstiftning.

Som översättare kan du få

 • översätta olika typer av politiska, juridiska, ekonomiska, vetenskapliga och tekniska texter
 • ge kollegor råd i språkfrågor.

 

Behörighetskrav

Du måste

 • behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk (ett av språken måste vara engelska, franska eller tyska)
 • ha en högskoleexameni vilket ämne som helst.

 

Urvalsförfarande för fast anställning

I uttagningsproven för översättare testar vi dina kunskaper i språk och översättning och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Urvalsprocessen för översättare startar varje sommar (juni/juli). Läs under "På gång" på Epsos webbplats för att se vilka språkkunskaper vi söker just nu.

 

Läs mer om att översätta för EU

Poddsändning: Att jobba för EU – översättning

Översätta för EU
GD Översättning på Youtube


Information om översättningspraktikpdf

Tidsbegränsad kontraktsanställning som översättare

Till början

Konferenstolk

 

EU-institutionernas tolktjänst är världens största och ser till att inläggen på mötena tolkas korrekt till andra officiella EU-språk – genom simultantolkning eller konsekutiv tolkning.

EU-tolkarna jobbar i en stimulerande, mångkulturell miljö och måste kunna

 • kommunicera effektivt
 • förstå vitt skilda och ofta komplexa ämnen
 • snabbt anpassa sig till nya omständigheter
 • arbeta under press, självständigt och tillsammans med andra.

 

Behörighetskrav

Du måste

 • behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk (ett av språken måste vara engelska, franska eller tyska)
 • ha lämplig konferenstolkutbildning eller en högskoleexamen plus ett års arbetslivserfarenhet som konferenstolk
 • ha flera års relevant arbetslivserfarenhet för att rekryteras i den högre lönegraden AD 7.

 

Urvalsförfarande

I uttagningsproven för konferenstolkar testar vi din förmåga att tolka och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha.

Du testas i både simultantolkning och konsekutiv tolkning mellan de språk du har valt. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Urvalsprocessen för tolkar startar varje sommar (juni/juli). Läs under "På gång" på Epsos webbplats för att se vilka språkkunskaper vi söker just nu.

 

Läs mer om att tolka för EU

EU-kommissionens tolktjänst
Europaparlamentets tolktjänst
GD Tolkning på Youtube

Information om tolkpraktikpdf

Information om att jobba som frilanstolk

Till början

Korrekturläsare/språklig granskare

 

Publikationsbyråns korrekturläsare går igenom texter på sitt modersmål och

 • redigerar texter i fråga om stil och typografi
 • läser korrektur
 • utfärdar tryckgodkännande
 • deltar i utformningen av publikationer
 • hjälper till att organisera och följa de olika produktionsstegen.

Korrekturläsare (språkliga granskare) på domstolen kontrollerar texter som ska offentliggöras i rättsfallssamlingen och

 • språkgranskar och redigerar dokument som ska offentliggöras
 • jämför texter med källtexterna, som i regel är på franska
 • kontrollerar att skrivreglerna följts
 • färdigställer texterna i rättsfallssamlingen för tryck (bl.a. typografiskt).

  

Behörighetskrav

Du måste

 • behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i ett annat språk (ett av språken måste vara engelska, franska eller tyska), för att få jobba på domstolen måste du ha åtminstone passiva kunskaper i franska
 • ha antingen
  – eftergymnasial utbildning och minst två års relevent arbetslivserfarenhet, eller
  – gymnasieutbildning och minst fem års arbetslivserfarenhet.

 

Urvalsförfarande

I uttagningsproven testar vi din korrekturläsningsförmåga och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha.

Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Urvalsprocessen för korrekturläsare/språkliga granskare kan starta när som helst under året, men det är vanligast på våren eller hösten. Läs under "På gång" på Epsos webbplats för att se vilka språkkunskaper vi söker just nu.

 

Till början

Juristlingvist

 

EU:s juristlingvister, eller språkjurister, spelar en central roll när EU stiftar sina lagar eftersom de kontrollerar att lagstiftningen har samma betydelse på alla EU-språk.

Du måste vara jurist, ha mycket goda språkkunskaper och erfarenhet av att skriva, översätta, kontrollera eller granska juridiska texter. Som juristlingvist måste man kunna förstå exakt vad lagstiftningen innebär och överföra innebörden till sitt modersmål.

 

Behörighetskrav

Du måste

 • behärska ett EU-språk perfekt och ha mycket goda kunskaper i minst två andra språk
 • ha en juristexamen.

Kunskaper i fler språk och erfarenhet av att översätta lagtexter är en merit.

 

Urvalsförfarande

I uttagningsproven för juristlingvister testar vi dina kunskaper i juridik och språk och de nyckelkompetenser som alla EU-anställda måste ha. Läs mer om urvalsförfarandet och se exempel på prov.

Urvalsprocessen för juristlingvister kan starta när som helst under året, men det är vanligast på våren eller hösten. Läs under "På gång" på Epsos webbplats för att se vilka språkkunskaper vi söker just nu.

domstolens webbplats annonseras tillfälliga tjänster.

Till början