Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Jeziki


Prevajalec

 

Prevajalci v različnih institucijah in organih EU delajo v zahtevnem večkulturnem okolju in s svojimi prevodi pomagajo 500 milijonom Evropejcev v državah EU razumeti evropske politike. Jezikoslovci imajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike in zakonodaje EU ter utrjujejo večjezično sporazumevanje v Evropi.

Delo prevajalca je vezano na stroge roke in obsega:

 • prevajanje različnih političnih, pravnih, finančnih, znanstvenih in tehničnih besedil,
 • jezikovno svetovanje sodelavcem.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • odlično znanje enega evropskega jezika in temeljito znanje vsaj 2 drugih jezikov (eden od jezikov mora biti angleščina, francoščina ali nemščina),
 • diploma s katerega koli področja.

 

Izbirni postopek – pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

V izbirnem postopku za prevajalce se preverijo jezikovno znanje in veščine prevajanja, pa tudi temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Več o izbirnem postopku. Na voljo so tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za prevajalce se začnejo vsako leto poleti (junij/julij). V razdelku „Prihodnji razpisi“ na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

 

Več o prevajanju za EU

Podcast: Življenje uradnika EU – prevajanje

Prevajamo za Evropsko unijo
GD za prevajanje na YouTube


V Kratki predstavitvi pripravništva EUpdf boste našli povezave na informacije o pripravništvu v prevajanju.

Prevajalce zaposlujemo tudi kot pogodbeno osebje za določen čas.

Na vrh

Konferenčni tolmač

 

Služba za tolmačenje v institucijah EU je največja na svetu. Konferenčni tolmači EU s simultanim in konsekutivnim tolmačenjem zagotavljajo, da se razprave na srečanjih pravilno tolmačijo v uradne jezike EU.

Tolmači EU delajo v dinamičnem večkulturnem okolju in morajo znati:

 • učinkovito komunicirati,
 • razumeti različne in pogosto zapletene teme,
 • hitro se odzvati in prilagoditi na spreminjajoče se okoliščine,
 • delati pod pritiskom, samostojno in kot del ekipe.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • odlično znanje enega evropskega jezika in temeljito znanje vsaj 2 drugih jezikov (eden od jezikov mora biti angleščina, francoščina ali nemščina),
 • ustrezna usposobljenost s področja konferenčnega tolmačenja ali diploma in eno leto delovnih izkušenj kot konferenčni tolmač,
 • več let ustreznih delovnih izkušenj za zaposlitev v višjem razredu (razred AD 7).

 

Izbirni postopek

V izbirnem postopku za konferenčne tolmače se preverijo veščine tolmačenja, pa tudi temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU.

Veščine tolmačenja se ocenijo s preskusom simultanega in konsekutivnega tolmačenja v izbranem jeziku. Več o izbirnem postopku. Na voljo so tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopek za tolmače se začne vsako leto poleti (junij/julij). V razdelku „Prihodnji razpisi“ na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

 

Več o tolmačenju za EU

Tolmači Evropske komisije – SCIC
Tolmači Evropskega parlamenta – GD INTE
Tolmačenje za institucije na portalu YouTube

V Kratki predstavitvi pripravništva EUpdf boste našli povezave na informacije o pripravništvu v tolmačenju.

Več o delu samostojnega tolmača na naših straneh o pogodbah za določen čas

Na vrh

Korektor/jezikovni urednik

 

Korektorji v Uradu za publikacije ob ustreznem nadzoru pregledujejo besedila za tisk v maternem jeziku. Delo zajema:

 • pripravo besedila za tisk (jezikovno in tipografsko),
 • korekturo krtačnih odtisov,
 • oddajo besedil, „odobrenih za tisk“,
 • sodelovanje pri oblikovanju publikacij,
 • pomoč pri organizaciji in spremljanju proizvodnih postopkov v založništvu.

Korektorji (jezikovni uredniki) na Sodišču Evropske unije sodelujejo pri pripravi besedil, ki bodo objavljena v zbirki odločb Sodišča. Delo zajema:

 • jezikovni pregled in urejanje dokumentov za objavo,
 • primerjavo besedil z izvirniki, ki so običajno v francoščini,
 • pregled skladnosti z dogovori in pravili glede sloga,
 • pripravo zbirke odločb Sodišča za tiskanje in končno tipografsko oblikovanje besedila.

  

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • odlično znanje enega evropskega jezika in temeljito znanje drugega jezika (eden od jezikov mora biti angleščina, francoščina ali nemščina). Za Sodišče je potrebno vsaj pasivno znanje francoščine.
 • izobrazba in izkušnje:
  – posrednješolska izobrazba in najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj ali
  – srednješolska izobrazba in najmanj 5 let delovnih izkušenj.

 

Izbirni postopek

V izbirnem postopku se s praktičnim preskusom preverijo korektorske veščine ter temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU.

Več o izbirnem postopku. Na voljo so tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za korektorje/jezikovne urednike se lahko začnejo kadar koli v letu, čeprav se običajno objavijo bodisi spomladi ali jeseni. V razdelku „Prihodnji razpisi“ na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

 

Na vrh

Pravnik lingvist

 

Pravniki lingvisti imajo pomembno vlogo pri pripravi zakonodaje, saj zagotavljajo, da imajo zakonodajni predpisi v vseh evropskih jezikih enak pomen.

Potrebujemo sposobne pravnike z izjemnimi jezikovnimi sposobnostmi in izkušnjami z oblikovanjem ali prevajanjem, preverjanjem ali revidiranjem pravnih besedil. Pravniki lingvisti morajo biti sposobni natančno razbrati sporočilo zakonodajnega predpisa EU in ga zvesto prenesti v svoj materni jezik.

 

Kvalifikacije (okvirne)

Pogoji za prijavo:

 • odlično znanje enega evropskega jezika in temeljito znanje vsaj 2 drugih jezikov,
 • diploma iz prava.

Prejšnje izkušnje s prevajanjem pravnih besedil in dodatni jeziki pomenijo prednost.

 

Izbirni postopek (okvirno)

V izbirnem postopku za pravnike lingviste se preverijo njihovo poznavanje prava in jezikovno znanje ter prevajalske veščine, kakor tudi temeljne kompetence, ki se zahtevajo za vse uradnike EU. Več o izbirnem postopku. Na voljo so tudi naši vzorčni testi.

Izbirni postopki za pravnike lingviste se lahko začnejo kadar koli v letu, čeprav se običajno objavijo spomladi ali jeseni. V razdelku „Prihodnji razpisi“ na naši domači strani preverite, katere jezike iščemo v tekočem letu.

Možnosti za začasno delo so objavljene na spletišču Sodišča.

Na vrh