Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Jazyky


Prekladateľ

 

Prekladatelia v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ pracujú v náročnom viacjazyčnom prostredí a pomáhajú 500 miliónom Európanov v rôznych krajinách EÚ pochopiť politiky EÚ. Lingvisti EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri príprave politík a právnych predpisov EÚ, podporujú a posilňujú viacjazyčnú komunikáciu v Európe.

K práci prekladateľa okrem prísnych termínov patrí:

 • prekladanie najrôznejších politických, právnych, finančných, vedeckých a technických textov,
 • poskytovanie lingvistického poradenstva kolegom.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dokonalá znalosť jedného európskeho jazyka a dôkladná znalosť aspoň 2 ďalších jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • vysokoškolský diplomv ľubovoľnom odbore.

 

Výberové konanie – zmluvy na neurčité obdobie

Výberové konanie pre prekladateľov je zamerané na vaše jazykové vedomosti a prekladateľské zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Viac o výberových konaniach. Pozrite si aj užitočné skúšobné testy.

Výberové konania pre prekladateľov sa začínajú každý rok v lete (jún/júl). Na domovskej stránke úradu EPSO si pozrite „Upútavky“ s oznámeniami o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

 

Pracovné príležitosti v EÚ pre prekladateľov

Audiovizuálne záznamy (podcast): Život úradníka EÚ – preklady

Prekladanie pre Európu
Kanál Youtube GR pre preklad


Viac odkazov s informáciami o stážach pre prekladateľov nájdete v našej príručke o stážach EÚpdf.

Prekladatelia môžu pracovať aj ako dočasní zmluvní zamestnanci.

Na začiatok

Konferenčný tlmočník

 

Tlmočnícke služby inštitúcií EÚ sú najrozsiahlejšie na svete. Tlmočníci EÚ zabezpečujú správne tlmočenie diskusií na zasadnutiach do úradného jazyka EÚ prostriedkami simultánneho alebo konzekutívneho tlmočenia.

Tlmočníci EÚ pracujú v podnetnom, multikultúrnom prostredí a musia byť schopní:

 • efektívne komunikovať,
 • riešiť rôznorodé a často zložité problémy,
 • rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti a prispôsobiť sa im,
 • pracovať pod tlakom, samostatne, aj v tíme.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dokonalá znalosť jedného európskeho jazyka a dôkladná znalosť aspoň 2 ďalších jazykov (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina),
 • príslušná kvalifikácia v oblasti konferenčného tlmočenia alebo titul a aspoň jeden rok odborných skúseností v oblasti konferenčného tlmočenia,
 • niekoľko rokov relevantných skúseností v tejto oblasti, ktoré sú potrebné na začlenenie do vyššej úrovne (trieda AD 7).

 

Výberové konanie

Výberové konanie pre konferenčných tlmočníkov sa zameriava na vaše tlmočnícke zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ.

Tlmočnícke zručnosti sa hodnotia na základe cvičení simultánneho a konzekutívneho tlmočenia vo vami vybraných jazykoch. Viac o výberových konaniach. Pozrite si aj užitočné skúšobné testy.

Výberové konania pre tlmočníkov sa začínajú každý rok v lete (jún/júl). Na domovskej stránke úradu EPSO si pozrite „Upútavky“ s oznámeniami o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

 

Pracovné príležitosti v EÚ pre tlmočníkov

Tlmočníci Európskej komisie – GR SCIC (GR pre tlmočenie)
Tlmočníci Európskeho parlamentu – GR INTE
Tlmočnícky kanál Youtube

Viac odkazov s informáciami o stážach pre tlmočníkov nájdete v našej príručke o stážach EÚpdf.

Informácie o práci externých tlmočníkov nájdete na stránke o dočasných zmluvách.

Na začiatok

Korektor/jazykový redaktor

 

Náplňou práce korektorov v Úrade pre publikácie je dvojúrovňové korigovanie rukopisov v ich rodnom jazyku. Náplňou ich práce je:

 • korigovanie štýlu a typografie rukopisov,
 • korigovanie výtlačkov,
 • doručovanie textov na postúpenie tlači,
 • účasť na navrhovaní publikácií,
 • pomoc pri organizácii a monitorovaní výrobných procesov v rámci vydavateľských činností.

Korektori (jazykoví redaktori) v Súdnom dvore pomáhajú pri príprave textov, ktoré sa uverejňujú v súdnych správach. Náplňou ich práce je:

 • jazyková kontrola a úprava dokumentov, ktoré sa majú uverejniť,
 • kontrola textov pri porovnaní s pôvodnými textami, ktoré sú zvyčajne vo francúzštine,
 • kontrola súladu so zásadami a pravidlami štýlu,
 • príprava vydaní súdnych správ na tlač a typografická finalizácia textov.

  

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dokonalá znalosť jedného európskeho jazyka a dôkladná znalosť druhého jazyka (jedným z nich musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina); ak chcete pracovať na Súdnom dvore, musíte mať aspoň pasívnu znalosť francúzštiny,
 • navyše buď
  vyššie vzdelanie a aspoň 2 roky relevantných odborných skúseností v tejto oblasti, alebo
  stredoškolské vzdelanie a aspoň 5 rokov odborných skúseností v tejto oblasti.

 

Výberové konanie

Výberové konanie je zamerané na vaše korektorské zručnosti a hodnotí sa na základe praktických testov, ako aj kľúčových schopností, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ.

Viac o výberových konaniach. Pozrite si aj užitočné skúšobné testy.

Výberové konania na miesto korektora/jazykového redaktora sa môžu začať kedykoľvek počas roka, obvykle sa však uverejňujú na jar a na jeseň. Na domovskej stránke úradu EPSO si pozrite „Upútavky“ s oznámeniami o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

 

Na začiatok

Právnik lingvista

 

Právnici lingvisti EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri prijímaní právnych predpisov, pretože zabezpečujú, že všetky nové právne predpisy majú vo všetkých európskych jazykoch ten istý význam.

Táto pracovná pozícia vyžaduje schopných právnikov s mimoriadnymi jazykovými schopnosťami, ktorí majú skúsenosti s navrhovaním alebo prekladaním, kontrolou alebo revíziou právnych textov. Právnici lingvisti musia byť schopní presne rozpoznať význam konkrétneho právneho predpisu EÚ a verne tento zámer preniesť do ich rodného jazyka.

 

Kvalifikácie (orientačné)

Nevyhnutné požiadavky:

 • dokonalá znalosť jedného európskeho jazyka a dôkladná znalosť minimálne 2 ďalších jazykov,
 • právnický titul.

Predchádzajúce skúsenosti s prekladom právnych textov a znalosť ďalších jazykov je výhodou.

 

Výberové konanie (orientačné)

Výberové konanie pre právnikov lingvistov je zamerané na vaše vedomosti z práva a jazykov a prekladateľské zručnosti, ako aj na kľúčové schopnosti, ktoré sa vyžadujú od všetkých úradníkov EÚ. Viac o výberových konaniach. Pozrite si aj užitočné skúšobné testy.

Výberové konania na miesto právnika lingvistu sa môžu začať kedykoľvek počas roka, obvykle sa však uverejňujú na jar a na jeseň. Na domovskej stránke úradu EPSO si pozrite „Upútavky“ s oznámeniami o jazykoch, ktoré je potrebné obsadiť v aktuálnom roku.

Informácie o dočasných zmluvných pracovných príležitostiach nájdete na webovej lokalite Súdneho dvora.

Na začiatok