Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Profil lingvistic


Traducător

 

Lucrând într-un mediu stimulant şi multicultural, traducătorii din diferitele instituţii şi organisme ale UE ajută 500 de milioane de europeni din toate statele membre să înţeleagă politicile Uniunii Europene. Lingviştii UE joacă un rol esenţial în elaborarea politicii şi legislaţiei UE. Lucrând cu termene-limită stricte, ei susţin şi consolidează comunicarea multilingvă în Europa.

Activitatea lor poate include:

 • traducerea unei game largi de texte politice, juridice, financiare, ştiinţifice şi tehnice
 • furnizarea de consiliere lingvistică variată pentru colegi.

 

Calificări (orientativ)

Condiţii de admitere:

 • o stăpânire perfectă a unei limbi europene şi o cunoaştere aprofundată a cel puţin alte 2 limbi (una dintre acestea trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • o diplomă universitară în orice domeniu.

 

Procedura de selecţie - Funcţionari titulari

Procedura de selecţie pentru traducători pune accent pe cunoştinţele lingvistice şi pe competenţele de traducere, precum şi pe competenţele esenţiale impuse tuturor funcţionarilor UE. Aflaţi mai multe despre procedura de selecţie. Poate fi util să consultaţi şi exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecţie pentru traducători sunt lansate în fiecare an, în vară (iunie/iulie). Verificaţi rubrica „În curând” de pe prima pagină, unde sunt anunţate limbile căutate pentru anul în curs.

 

Mai multe despre munca de traducător în instituţiile UE

Podcast: Funcţionari UE: traducătorii

Traduceri pentru Europa
DG Traduceri pe YouTube


Pentru mai multe informaţii despre stagiile de traduceri, consultaţi şi Ghidul practic al stagiilor în UEpdf.

Traducătorii pot fi angajaţi şi ca agenţi contractuali (pe perioadă determinată).

Începutul paginii

Interpret de conferinţă

 

Serviciul de interpretare al instituţiilor UE este cel mai mare din lume. Interpreţii săi de conferinţă garantează că discuţiile purtate în timpul reuniunilor sunt interpretate corect în limbile oficiale ale UE, utilizând fie interpretarea simultană, fie interpretarea consecutivă.

Interpreţii UE lucrează într-un mediu stimulant şi multicultural şi trebuie să fie capabili de

 • comunicare eficientă
 • înţelegere a unor subiecte variate şi deseori complexe
 • reacţie şi adaptare rapidă la schimbări
 • randament în condiţii de presiune, lucrând individual sau în echipă.

 

Calificări (orientativ)

Condiţii de admitere:

 • o stăpânire perfectă a unei limbi europene şi o cunoaştere aprofundată a cel puţin alte 2 limbi (una dintre acestea trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană)
 • o calificare corespunzătoare ca interpret de conferinţă sau o diplomă de studii universitare plus un an de experienţă profesională ca interpret de conferinţă
 • mai mulţi ani de experienţă relevantă, pentru acces la grade superioare (de la gradul AD 7).

 

Procedura de selecţie

Procedura de selecţie pentru interpreţii de conferinţă pune accent pe competenţele de interpretare, precum şi pe competenţele esenţiale impuse tuturor funcţionarilor UE.

Competenţele de interpretare sunt evaluate pe bază de exerciţii de interpretare simultană şi consecutivă în limbile alese de dumneavoastră. Aflaţi mai multe despre procedura de selecţie. Poate fi util să consultaţi şi exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecţie pentru interpreţi sunt lansate în fiecare an, în vară (iunie/iulie). Verificaţi rubrica „În curând” de pe prima pagină, unde sunt anunţate limbile căutate pentru anul în curs.

 

Mai multe despre munca de interpret în instituţiile UE

Interpreţii Comisiei Europene - SCIC
Interpreţii Parlamentului European - DG INTE
DG Interpretare pe YouTube

Pentru mai multe informaţii despre stagiile de interpretariat, consultaţi şi Ghidul practic al stagiilor în UEpdf.

Doriţi să colaboraţi ca interpret independent? Verificaţi pagina dedicată contractelor temporare.

Începutul paginii

Corector/Editor lingvistic

 

Corectorii din cadrul Oficiului pentru Publicaţii lucrează sub supraveghere şi au sarcina de a corecta manuscrise în limba lor maternă. Această activitate implică:

 • pregătirea manuscriselor (stil şi tipografie)
 • corectarea probelor de tipar
 • emiterea avizului „bun de tipar”
 • participarea la conceperea prezentării grafice a publicaţiilor
 • participarea la organizarea şi monitorizarea proceselor de producţie implicate în publicare.

Corectorii (editorii lingvistici) din cadrul Curţii de Justiţie contribuie la pregătirea textelor care urmează a fi publicate în rapoartele Curţii. Această activitate implică:

 • verificarea lingvistică şi editarea documentelor înainte de publicare
 • verificarea textelor cu originalele, redactate de regulă în limba franceză
 • verificarea respectării convenţiilor şi normelor stilistice
 • pregătirea ediţiilor de rapoarte ale Curţii pentru tipărire şi definitivarea textelor din punct de vedere tipografic.

  

Calificări (orientativ)

Condiţii de admitere:

 • o stăpânire perfectă a unei limbi europene şi o cunoaştere aprofundată a unei a doua limbi (una dintre acestea trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană). Pentru Curtea de Justiţie, este necesar să deţineţi cel puţin o cunoaştere pasivă a limbii franceze
 • două posibilităţi:
  - o diplomă de studii postsecundare şi cel puţin 2 ani de experienţă profesională relevantă sau
  - o diplomă de bacalaureat şi cel puţin 5 ani de experienţă profesională.

 

Procedura de selecţie

Procedura de selecţie pune accent pe competenţele în materie de corectură, evaluate pe baza unor probe practice, precum şi pe competenţele esenţiale impuse tuturor funcţionarilor UE.

Aflaţi mai multe despre procedura de selecţie. Poate fi util să consultaţi şi exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecţie pentru corector/editor lingvistic pot fi lansate oricând pe parcursul anului, dar în general sunt organizate primăvara sau toamna. Verificaţi rubrica „În curând” de pe prima pagină, unde sunt anunţate limbile căutate pentru anul în curs.

 

Începutul paginii

Jurist-lingvist

 

Juriştii-lingvişti din instituţiile UE au un rol vital în procesul legislativ, urmărind ca toate textele legislative noi să aibă aceeaşi semnificaţie în fiecare limbă europeană.

Pentru această funcţie este nevoie de jurişti capabili, cu competenţe lingvistice deosebite, care au experienţă în elaborarea sau traducerea, verificarea sau revizuirea textelor legislative. Juriştii-lingvişti trebuie să aibă capacitatea de a discerne cu precizie sensul pe care legislaţia UE urmăreşte să-l comunice şi de a reda cu fidelitate sensul respectiv în limba lor maternă.

 

Calificări (orientativ)

Condiţii de admitere:

 • o stăpânire perfectă a unei limbi europene şi o cunoaştere aprofundată a cel puţin alte 2 limbi
 • o diplomă universitară în drept.

Experienţa anterioară în traducerea de texte juridice şi cunoaşterea unor limbi străine suplimentare constituie un avantaj.

 

Procedura de selecţie (orientativ)

Procedura de selecţie pentru jurişti-lingvişti pune accent pe cunoştinţele juridice şi lingvistice şi pe competenţele de traducere, precum şi pe competenţele esenţiale impuse tuturor funcţionarilor UE. Aflaţi mai multe despre procedura de selecţie. Poate fi util să consultaţi şi exemplele noastre de teste.

Procedurile de selecţie pentru jurişti-lingvişti pot fi lansate oricând pe parcursul anului, dar în general sunt organizate primăvara sau toamna. Verificaţi rubrica „În curând” de pe prima pagină, unde sunt anunţate limbile căutate pentru anul în curs.

Vă interesează o colaborare cu contract temporar? Consultaţi site-ul Curţii de Justiţie.

Începutul paginii