Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Języki


Tłumacz pisemny

 

Tłumacze w różnych instytucjach i organach UE, pracując w wymagającym i wielokulturowym otoczeniu, pomagają 500 milionom Europejczyków z 27 krajów UE w zrozumieniu zagadnień związanych z polityką UE. Unijni lingwiści odgrywają pierwszorzędną rolę w formułowaniu unijnej polityki i tworzeniu prawodawstwa UE, a ponadto wspierają wielojęzyczną komunikację w Europie.

Praca ta wiąże się z koniecznością przestrzegania ściśle określonych terminów i może obejmować takie elementy, jak:

 • tłumaczenie różnorodnych tekstów o tematyce politycznej, prawnej, finansowej, naukowej i technicznej
 • zapewnianie szeroko pojętego wsparcia lingwistycznego współpracownikom.

 

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • doskonała znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
 • wykształcenie wyższew dowolnej dziedzinie.

 

Procedura naboru – urzędnicy zatrudnieni na czas nieokreślony

Podczas procedury naboru tłumaczy sprawdzane będą głównie znajomość języków i umiejętności w dziedzinie tłumaczenia pisemnego, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru i przykładowe testy.

Nabór tłumaczy pisemnych odbywa się co roku w okresie letnim (czerwiec/lipiec). Informacje na temat języków poszukiwanych w danym roku można znaleźć w zakładce „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na stronie głównej.

 

Więcej informacji o pracy tłumacza w instytucjach UE

Podcast: Praca urzędnika UE – tłumaczenia pisemne

Translating for Europe na Facebooku
Kanał DG ds. Tłumaczeń Pisemnych na YouTube


W broszurze o stażach w instytucjach UEpdf można znaleźć linki do informacji o stażach dla tłumaczy pisemnych.

Tłumacze pisemni mogą również być zatrudniani jako pracownicy kontraktowi na czas określony.

Początek strony

Tłumacz konferencyjny

 

Instytucje UE dysponują największym na świecie zespołem tłumaczy ustnych – unijni tłumacze konferencyjni zapewniają poprawne tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe UE, w sposób symultaniczny lub konsekutywny, dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń.

Unijni tłumacze ustni pracują w ciekawym, wielokulturowym otoczeniu i muszą być w stanie:

 • skutecznie się komunikować
 • rozumieć różnorodne i często skomplikowane tematy
 • szybko reagować na zmieniające się sytuacje i dostosowywać się do nich
 • pracować pod presją czasu, samodzielnie i w zespole.

 

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • doskonała znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
 • odpowiednie kwalifikacje w zakresie tłumaczenia konferencyjnego lub wykształcenie wyższe i rok doświadczenia zawodowego w charakterze tłumacza konferencyjnego
 • kilkuletnie odpowiednie doświadczenie w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stanowisko wyższego szczebla (grupa zaszeregowania AD 7).

 

Procedura naboru

Podczas procedury naboru tłumaczy konferencyjnych sprawdzane będą głównie umiejętności w dziedzinie tłumaczenia ustnego, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE.

Umiejętności w dziedzinie tłumaczenia ustnego zostaną ocenione na podstawie zadań wykonanych w zakresie tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego w wybranych przez kandydata językach. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru i przykładowe testy.

Nabór tłumaczy konferencyjnych odbywa się co roku w okresie letnim (czerwiec/lipiec). Informacje na temat języków poszukiwanych w danym roku można znaleźć w zakładce „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na stronie głównej.

 

Więcej informacji o pracy tłumacza konferencyjnego w instytucjach UE

Tłumacze konferencyjni Komisji Europejskiej (SCIC) na Facebooku
Tłumacze konferencyjni Parlamentu Europejskiego (DG INTE) na Facebooku
Kanał DG ds. Tłumaczeń Ustnych na YouTube

W broszurze o stażach w instytucjach UEpdf można znaleźć linki do informacji o stażach dla tłumaczy konferencyjnych.

Informacje dla niezależnych tłumaczy konferencyjnych na stronie poświęconej umowom na czas określony

Początek strony

Korektor tekstów / redaktor językowy

 

Korektorzy tekstów w Urzędzie Publikacji pracują pod nadzorem, a ich zadaniem jest korekta dokumentów w ich języku ojczystym. Do obowiązków korektorów należy:

 • przygotowywanie dokumentów pod względem językowym i typograficznym
 • korekta odbitek próbnych
 • przygotowywanie do druku
 • udział w opracowywaniu publikacji
 • pomoc w organizacji i kontroli procesu produkcji związanego z publikacjami.

Korektorzy (redaktorzy językowi) pracujący w Trybunale Sprawiedliwości uczestniczą w przygotowywaniu tekstów przeznaczonych do publikacji w Zbiorze Orzeczeń. Do obowiązków korektorów należy:

 • weryfikacja językowa oraz edycja dokumentów przeznaczonych do publikacji
 • weryfikacja tekstów poprzez porównanie ich z wersjami oryginalnymi, które zazwyczaj są napisane w języku francuskim
 • sprawdzanie zgodności z konwencjami i zasadami stylistycznymi
 • przygotowywanie Zbiorów Orzeczeń do druku i ostateczne przygotowywanie teksów pod względem typograficznym.

  

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • doskonała znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej oraz gruntowna znajomość drugiego języka (jednym z tych języków musi być język angielski, francuski lub niemiecki). Kandydaci ubiegający się o stanowisko w Trybunale Sprawiedliwości muszą dysponować przynajmniej bierną znajomością języka francuskiego
 • spełnienie jednego z poniższych wymogów:
  - wykształcenie pomaturalne oraz co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe lub
  - wykształcenie średnie oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

 

Procedura naboru

Podczas procedury naboru sprawdzane będą głównie umiejętności korektorskie, które zostaną ocenione na podstawie praktycznych testów korektorskich, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru i przykładowe testy.

Nabór korektorów tekstów / redaktorów językowych może zostać ogłoszony w dowolnym momencie w ciągu roku, choć zazwyczaj rozpoczyna się wiosną lub jesienią. Informacje na temat języków poszukiwanych w danym roku można znaleźć w zakładce „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na stronie głównej.

 

Początek strony

Prawnik lingwista

 

Unijni prawnicy lingwiści odgrywają bardzo ważną rolę w stanowieniu prawa, ponieważ odpowiadają za to, by wszystkie nowe akty prawne miały takie samo znaczenie w każdym europejskim języku.

Stanowisko to jest przeznaczone dla kompetentnych prawników o doskonałych zdolnościach lingwistycznych, którzy mają doświadczenie w tworzeniu bądź tłumaczeniu, a także sprawdzaniu i korekcie tekstów prawnych. Prawnicy lingwiści muszą być w stanie dokładnie zrozumieć przesłanie danego aktu prawnego UE, a następnie wiernie oddać je w swoim języku ojczystym.

 

Kwalifikacje (przykładowe)

Wymagania:

 • doskonała znajomość jednego języka europejskiego oraz gruntowna znajomość co najmniej dwóch innych języków
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa.

Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych i znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.

 

Procedura naboru (przykładowa)

Podczas procedury naboru prawników lingwistów sprawdzane będą głównie znajomość języków i prawa, umiejętności w dziedzinie tłumaczenia, jak również umiejętności ogólne wymagane w przypadku wszystkich urzędników UE. Tutaj znajdziesz więcej informacji o procedurze naboru i przykładowe testy.

Nabór prawników lingwistów może zostać ogłoszony w dowolnym momencie w ciągu roku, choć zazwyczaj rozpoczyna się wiosną lub jesienią. Informacje na temat języków poszukiwanych w danym roku można znaleźć w zakładce „Przyszłe ogłoszenia o naborze” na stronie głównej.

Możliwości pracy tymczasowej w Trybunale Sprawiedliwości

Początek strony