Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Talen


Vertaler

 

De vertalers van de verschillende instellingen en organen van de EU werken in een uitdagende, multiculturele omgeving en helpen de 500 miljoen Europeanen in alle EU-landen het EU-beleid te begrijpen. Ze spelen ook een essentiële rol in de totstandbrenging van het beleid en de wetgeving van de EU en ondersteunen en bevorderen meertalige communicatie in Europa.

Vertalers werken met strikte deadlines en hebben onder andere tot taak:

 • een brede waaier van politieke, juridische, financiële, wetenschappelijke en technische teksten te vertalen
 • breed taalkundig advies aan collega's te verlenen

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een perfecte beheersing van één Europese taal en een grondige kennis van ten minste 2 andere (een van uw talen moet Engels, Frans of Duits zijn)
 • een universitair diploma, op ongeacht welk vakgebied

 

Selectieprocedure voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Bij de selectieprocedure voor vertalers worden uw talenkennis en vertaalvaardigheden getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Ieder jaar gaan er in de zomer (juni/juli) selectieprocedures voor vertalers van start. In de rubriek "Op de kalender" op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

 

Meer over vertalen voor de EU

Podcast Het leven van een EU-ambtenaar: Vertalers

Translating for Europe
Directoraat-generaal Vertaling op YouTube


Ons overzicht van stages bij de EUpdf bevat ook links naar informatie over stages bij een van de vertaaldiensten.

Vertalers kunnen ook voor een vaste termijn als arbeidscontractant in dienst worden genomen.

Naar boven

Conferentietolk

 

De tolkendienst van de EU-instellingen is de grootste ter wereld. De conferentietolken van de dienst zorgen ervoor dat besprekingen tijdens vergaderingen correct getolkt worden naar een officiële taal van de EU, simultaan dan wel consecutief.

EU-tolken werken in een stimulerende multiculturele omgeving en moeten in staat zijn om:

 • doeltreffend te communiceren
 • uiteenlopende en vaak complexe vraagstukken te begrijpen
 • snel te reageren en zich vlug aan te passen aan veranderende omstandigheden
 • onder druk, zelfstandig en in teamverband te werken

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een perfecte beheersing van één Europese taal en een grondige kennis van ten minste 2 andere (een van uw talen moet Engels, Frans of Duits zijn)
 • een geschikte kwalificatie in conferentietolken of een universitair diploma en één jaar beroepservaring als conferentietolk
 • meerdere jaren relevante ervaring, als u ons team in een hogere rang (rang AD 7) wilt versterken

 

Selectieprocedure

Bij de selectieprocedure voor conferentietolken worden uw vaardigheden als tolk getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben.

Om deze vaardigheden te beoordelen laat een jury u simultaan en consecutief tolken in de door u gekozen talen. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Ieder jaar gaan er in de zomer (juni/juli) selectieprocedures voor tolken van start. In de rubriek "Op de kalender" op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

 

Meer over tolken voor de EU

Tolken bij de Europese Commissie (SCIC)
Tolken bij het Europees Parlement (DG INTE)
SCIC op YouTube

Ons overzicht van stages bij de EUpdf bevat ook links naar informatie over stages bij een van de tolkdiensten.

Zie onze pagina over tijdelijke contracten voor informatie over werken als freelancetolk.

Naar boven

Corrector van drukproeven / taalcorrector

 

Correctoren van drukproeven van het Publicatiebureau lezen onder supervisie teksten na die in hun moedertaal zijn opgesteld. Zij moeten daarbij:

 • de stijl en de vormgeving van documenten verzorgen
 • drukproeven corrigeren
 • documenten "persklaar" verklaren
 • meehelpen bij het ontwerp van publicaties
 • de processen voor de totstandbrenging van publicaties mee organiseren en bewaken

De correctoren van drukproeven (taalcorrectoren) van het Hof van Justitie helpen met het opstellen van teksten die zullen worden bekendgemaakt in de Jurisprudentie. Zij moeten daarbij:

 • te publiceren documenten taalkundig controleren en persklaar maken
 • teksten afzetten tegen de brontekst, die doorgaans in het Frans is opgesteld
 • de naleving van de stijlafspraken en -regels controleren
 • uitgaven van de Jurisprudentie persklaar maken en teksten typografisch afwerken

  

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een perfecte beheersing van één Europese taal en een grondige kennis van een tweede (een van uw talen moet Engels, Frans of Duits zijn). Voor het Hof van Justitie moet u minstens een passieve kennis van het Frans hebben;
 • hetzij
  een post-secundaire kwalificatie en ten minste 2 jaar relevante beroepservaring, ofwel
  een diploma secundair onderwijs en ten minste 5 jaar beroepservaring.

 

Selectieprocedure

Bij de selectieprocedure worden uw vaardigheden beoordeeld aan de hand van praktische correctieproeven. Ook wordt nagegaan of u over de kerncompetenties beschikt die alle EU-ambtenaren moeten hebben.

Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Selectieprocedures voor correctoren kunnen op elk moment van het jaar van start gaan, maar doorgaans worden ze in het voorjaar of najaar gepubliceerd. In de rubriek "Op de kalender" op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken.

 

Naar boven

Jurist-vertaler

 

De juristen-vertalers van de EU spelen een essentiële rol in het wetgevingsproces, door ervoor te zorgen dat nieuwe wetgeving in alle talen van de EU hetzelfde betekent.

Dit is werk voor juristen met een uitstekende talenkennis en ervaring in het redigeren, vertalen, controleren en reviseren van wetsteksten. Juristen-vertalers moeten de beoogde draagwijdte van EU-wetgeving exact kunnen interpreteren en correct kunnen weergeven in hun eigen taal.

 

Kwalificaties (indicatief)

U moet beschikken over:

 • een perfecte beheersing van één Europese taal en een grondige kennis van ten minste twee andere
 • een diploma in de rechten

Ervaring met het vertalen van juridische teksten en kennis van extra talen zijn pluspunten.

 

Selectieprocedure (indicatief)

Bij de selectieprocedure voor juristen-vertalers worden uw juridische en talenkennis en uw vertaalvaardigheden getest, maar ook de kerncompetenties die alle EU-ambtenaren moeten hebben. Lees meer over de selectieprocedure. U kunt ook onze oefentests proberen.

Selectieprocedures voor juristen-vertalers kunnen op elk moment van het jaar van start gaan, maar doorgaans worden ze in het voorjaar of najaar gepubliceerd. In de rubriek "Op de kalender" op onze homepage kondigen we aan voor welke talen we dit jaar personeel zoeken. 

Bekijk ook de website van het Hof van Justitie voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Naar boven