Language selector

Agħżel il-verżjoni b'kuntrast qawwiIssettja l-paġna għal tipa ta' daqs normaliKabbar it-tipa

Din il-paġna hija disponibbli fi 24 lingwa

Lingwi


Traduttur

 

It-tradutturi fil-bosta istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE, li jaħdmu f'ambjent impenjattiv u multikulturali jgħinu lil 500 miljun Ewropew, f'pajjiżi differenti tal-UE jifhmu l-politiki tal-UE. Il-lingwisti tal-UE għandhom rwol essenzjali fl-iżvilupp tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE, u jappoġġjaw u jsaħħu l-komunikazzjoni multilingwi fl-Ewropa.

Filwaqt li jaħdmu b'xi dati ta' skadenza stretti, ix-xogħol tagħhom jista' jinvolvi:

 • it-traduzzjoni ta' firxa wiesgħa ta' testi politiċi, legali, finanzjarji, xjentifiċi u tekniċi
 • l-għoti ta' firxa wiesgħa ta' pariri lingwistiċi lill-kollegi.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi Ewropej u għarfien profond tal-anqas ta' 2 oħra (waħda mil-lingwi tiegħek trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • lawreafi kwalunkwe dixxiplina

 

Proċedura tal-għażla għal kuntratti permanenti

Il-proċedura tal-għażla għal tradutturi se tiffoka fuq l-għarfien u l-ħiliet lingwistiċi tiegħek fit-traduzzjoni, kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Skopri aktar dwar il-proċedura tal-għażla. Tista' ssib ukoll it-test kampjun tagħna utli.

L-għażliet għat-tradutturi jinħarġu kull sena fis-sajf (Ġunju/Lulju). Iċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

 

Aktar dwar it-traduzzjoni għall-UE

Podcast: Life as an EU Official - Translation (Ħajja bħala Uffiċjal tal-UE - Traduzzjoni)

Ittraduċi għall-Ewropa
Stazzjon tad-DĠ tat-Traduzzjoni fuq Youtube


Ara wkoll il-Gwida Faċli għall-Apprendistati fl-UEpdf tagħna għal links lejn tagħrif dwar l-apprendistati fit-traduzzjoni.

It-tradutturi jistgħu anki jiġu impjegati bħala aġenti kuntrattwali għal żmien fiss.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Interpretu tal-konferenzi

 

Is-servizz ta' interpreti tal-istituzzjonijiet tal-UE hu l-akbar wieħed fid-dinja - l-interpreti tal-konferenzi tiegħu jiżguraw li d-diskussjonijiet li jsiru fil-laqgħat jiġu interpretati b'mod korrett f'lingwa uffiċjali tal-UE, billi jużaw interpretazzjoni simultanja jew konsekuttiva.

L-interpreti tal-UE jaħdmu f'ambjent stimolanti u multikulturali u jridu jkunu kapaċi

 • jikkomunikaw b'mod effettiv
 • jifhmu kwistjonijiet varjati u spiss kumplessi
 • jirreaġixxu u jadattaw b'ħeffa għal ċirkustanzi li jinbidlu
 • jaħdmu taħt pressjoni, b'mod indipendenti u bħala parti minn tim.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi Ewropej u għarfien profond tal-anqas ta' 2 oħra (waħda mil-lingwi tiegħek trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż)
 • kwalifika xierqa fl-interpretazzjoni tal-konferenzi jew lawrea kif ukoll sena esperjenza professjonali bħala interpretu tal-konferenzi
 • esperjenza rilevanti ta' bosta snin, sabiex tingħaqad magħna f'livell ogħla (Grad AD 7).

 

Proċedura tal-għażla

Il-proċedura tal-għażla għall-interpreti tal-konferenzi tiffoka fuq il-ħiliet tal-interpretazzjoni tiegħek, kif ukoll fuq il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE.

Ħiliet ta’ interpretazzjoni huma vvalutati abbażi ta’ eżerċizzji ta’ interpretazzjoni simultanja u konsekuttiva fil-lingwi magħżulin minnek. Skopri aktar dwar il-proċedura tal-għażla. Tista' ssib ukoll it-test kampjun tagħna utli.

L-għażliet għall-interpreti jinħarġu kull sena fis-sajf (Ġunju/Lulju). Iċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

 

Aktar dwar l-interpretar għall-UE

Interpreti tal-Kummissjoni Ewropea - SCIC
Interpreti tal-Parlament Ewropew - DĠ INTE
Stazzjon tal-interpretazzjoni fuq YouTube

Ara wkoll il-Gwida Faċli għall-Apprendistati fl-UEpdf tagħna għal links lejn tagħrif dwar l-apprendistati għall-interpreti.

Ara l-paġna tagħna dwar il-kuntratti temporanji għal tagħrif dwar il-ħajja bħala interpreti indipendenti.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Qarrej tal-provi / Editur tal-Lingwa

 

Filwaqt li jaħdmu taħt superviżjoni, il-qarrejja tal-provi fl-uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet huma mistennija jikkoreġu manuskritti fil-lingwa nattiva tagħhom. Dan jinvolvi:

 • it-tħejjija ta' manuskritti f'termini ta' stil u tipografija
 • il-korrezzjoni tal-verżjoni finali għall-istampar
 • l-għoti tal-ordni "tajjeb għall-istampar"
 • il-parteċipazzjoni fit-tfassil tal-pubblikazzjonijiet
 • għajnuna fl-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi tal-produzzjoni involuti fil-pubblikazzjoni.

Il-qarrejja tal-provi (edituri tal-lingwi) fil-Qorti tal-Ġustizzja jassistu fit-tħejjija tat-testi li jridu jiġu ppubblikati fir-Rapporti tal-Qorti. Dan jinvolvi:

 • il-verifika u l-editjar lingwistiċi ta' dokumenti għall-pubblikazzjoni
 • il-verifika ta' testi mal-oriġinali, li ġeneralment ikunu bil-Franċiż
 • il-verifika għal konformità mal-konvenzjonijiet u r-regoli tal-istil;
 • it-tħejjija tal-kwistjonijiet tar-Rapporti tal-Qorti għall-istampar u l-finalizzazzjoni ta' testi f'termini tipografiċi.

  

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi Ewropej u għarfien profond ta' oħra (waħda mil-lingwi tiegħek trid tkun l-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż). Għall-Qorti tal-Ġustizzja, għall-anqas irid ikollok għarfien passiv tal-Franċiż.
 • jew
  - edukazzjoni postsekondarja u tal-anqas sentejn esperjenza professjonali rilevanti, jew
  - edukazzjoni sekondarja u tal-anqas 5 snin esperjenza professjonali.

 

Proċedura tal-għażla

Il-proċedura tal-għażla tiffoka fuq il-ħiliet ta’ qari tal-provi tiegħek, ivvalutati abbażi ta’ testijiet tal-qari tal-provi prattiċi; kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE.

Skopri aktar dwar il-proċedura tal-għażla. Tista' ssib ukoll utli t-test kampjun tagħna.

L-għażliet għall-qarrejja tal-provi/edituri tal-lingwa jistgħu jitnedew fi kwalunkwe ħin matul is-sena, għalkemm il-pubblikazzjoni għandha t-tendenza li tkun jew fir-rebbiegħa inkella fil-ħarifa. Iċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

 

It-tarf ta’ fuq tal-paġna

Avukat lingwista

 

L-avukati lingwisti tal-UE għandhom rwol vitali fit-tfassil tal-liġijiet, hekk kif jiżguraw li l-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha jkollha l-istess tifsira f'kull lingwa Ewropea.

Ix-xogħol jeħtieġ avukati kapaċi b'abilitajiet lingwistiċi straordinarji, li għandhom esperjenza fl-abbozzar jew fit-traduzzjoni, fil-verifika jew fir-reviżjoni ta' testi legali. L-avukati lingwisti jridu jkunu kapaċi jagħrfu bi preċiżjoni x'intenzjoni għandha twassal il-leġiżlazzjoni tal-UE, u jirreflettu dik l-intenzjoni b'lealtà fil-lingwa nattiva tagħhom.

 

Kwalifiki (indikattivi)

Irid ikollok:

 • għarfien perfett ta' waħda mil-lingwi Ewropej u għarfien profond tal-anqas ta' 2 oħra
 • lawrea fil-liġi

Esperjenza preċedenti fit-traduzzjoni ta' testi legali u lingwi addizzjonali huma meqjusin ta' vantaġġ.

 

Proċedura ta’ għażla (indikattiva)

Il-proċedura tal-għażla għall-avukati lingwisti tiffoka fuq l-għarfien legali u lingwistiku tiegħek u l-ħiliet tat-traduzzjoni kif ukoll il-kompetenzi ewlenin meħtieġa tal-uffiċjali kollha tal-UE. Skopri aktar dwar il-proċedura tal-għażla. Tista' ssib ukoll it-test kampjun tagħna utli.

L-għażliet għall-avukat lingwista jistgħu jitnedew fi kwalunkwe ħin matul is-sena, għalkemm il-pubblikazzjoni għandha t-tendenza li tkun jew fir-rebbiegħa inkella fil-ħarifa. Iċċekkja “X’se jkun hemm ġdid” fil-paġna ewlenija tagħna għall-avviż dwar il-lingwi li nkunu qed infittxu fis-sena korrenti.

Ara wkoll il-websajt tal-Qorti tal-Ġustizzja għal opportunitajiet ta' kuntratti temporanji.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna