Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Kalbos


Vertėjas raštu

 

Įvairių ES institucijų ir įstaigų vertėjai raštu, dirbantys sudėtingoje daugiakultūrėje aplinkoje, padeda 500 mln. europiečių įvairiose ES šalyse suprasti ES politiką. ES kalbų specialistai atlieka labai svarbų vaidmenį formuojant ES politiką ir rengiant teisės aktus, remia ir skatina bendravimą įvairiomis kalbomis Europoje.

Laikydamiesi griežtų terminų, vertėjai raštu atlieka šias užduotis:

 • verčia įvairius politinius, teisinius, finansinius, mokslinius ir techninius tekstus,
 • konsultuoja kolegas įvairiais kalbos klausimais.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • turėti bet kurios srities išsilavinimą.

 

Atrankos procedūra. Nuolatinės darbo sutartys

Per vertėjų raštu atranką daugiausia dėmesio bus skiriama jūsų kalbų žinioms, vertimo raštu gebėjimams ir pagrindinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų testų pavyzdžiai.

Vertėjų raštu atranka pradedama kasmet vasarą (birželio–liepos mėn.). Sekite informaciją mūsų svetainės skyrelyje „Artėjantys konkursai“ ir sužinokite, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

 

Daugiau apie vertimą raštu ES

Tinklalaidė ES pareigūno darbas. Vertimas

Vertimas raštu ES institucijose
Vertimo raštu GD kanalas svetainėje „Youtube“


Taip pat žr. Trumpą stažuočių ES institucijose vadovąpdf, kuriame rasite nuorodas į informaciją apie vertėjų raštu stažuotes.

Vertėjai raštu gali būti įdarbinami ir kaip sutartininkai ribotam laikotarpiui.

Į puslapio pradžią

Konferencijų vertėjas žodžiu

 

ES institucijų vertimo žodžiu tarnyba yra didžiausia pasaulyje. Joje dirbantys konferencijų vertėjai žodžiu, versdami sinchroniškai arba nuosekliai, užtikrina, kad per posėdžius vykstančios diskusijos būtų teisingai išverstos į oficialiąsias ES kalbas.

ES vertėjai žodžiu dirba įkvepiančioje daugiakultūrėje aplinkoje. Jie turi galėti:

 • veiksmingai bendrauti,
 • suvokti įvairius, dažnai sudėtingus klausimus,
 • reaguoti į kintančias aplinkybes ir greitai prie jų prisitaikyti,
 • dirbti esant įtampai, savarankiškai ir komandoje.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • turėti atitinkamą konferencijų vertėjo žodžiu kvalifikaciją arba išsilavinimą ir vienų metų konferencijų vertėjo žodžiu profesinę patirtį;
 • norintiems įsidarbinti aukštesnės kategorijos (AD 7) pareigūnais reikia atitinkamos kelerių metų darbo patirties.

 

Atrankos procedūra

Per konferencijų vertėjų žodžiu atranką daugiausia dėmesio skiriama vertimo žodžiu gebėjimams ir pagrindinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų.

Vertimo žodžiu gebėjimai vertinami atsižvelgiant į sinchroninio ir nuosekliojo vertimo iš jūsų pasirinktų kalbų užduočių rezultatus. Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų testų pavyzdžiai.

Vertėjų žodžiu atranka pradedama kasmet vasarą (birželio–liepos mėn.). Sekite informaciją mūsų svetainės skyrelyje „Artėjantys konkursai“ ir sužinokite, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

 

Daugiau apie vertimą žodžiu ES

Europos Komisijos vertėjai žodžiu. SCIC
Europos Parlamento vertėjai žodžiu. Vertimo žodžiu ir konferencijų GD
Vertimo žodžiu GD kanalas svetainėje „YouTube“

Taip žr. Trumpą stažuočių ES institucijose vadovąpdf, kuriame rasite nuorodas į informaciją apie vertėjų žodžiu stažuotes.

Susipažinkite su laikinoms darbo sutartims skirtame puslapyje pateikiama informacija apie laisvai samdomų vertėjų žodžiu darbą.

Į puslapio pradžią

Korektorius ir kalbos redaktorius

 

Leidinių biuro korektoriai prižiūrimi skaito jų gimtąja kalba parengtų rankraščių korektūrą. Jie atlieka šias užduotis:

 • rengia rankraščius (taiso stilių ir spaustuvės klaidas),
 • taiso puslapių maketus,
 • duoda leidimą spausdinti,
 • dalyvauja maketuojant leidinius,
 • padeda organizuoti ir stebėti su leidyba susijusius gamybos procesus.

Teisingumo Teismo korektoriai (kalbos redaktoriai) padeda rengti Teismo praktikos rinkinyje skelbiamus tekstus. Jie atlieka šias užduotis:

 • tikrina skelbtinų dokumentų kalbą ir juos redaguoja,
 • tikrina tekstus pagal originalus, kurie paprastai yra parengti prancūzų kalba,
 • tikrina, ar laikomasi kalbos kultūros ir stiliaus taisyklių,
 • rengia spaudai Teismo praktikos rinkinį ir taiso tekstų spaustuvės klaidas.

  

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti antrą kalbą (viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių). Kandidatai dirbti Teisingumo Teisme privalo turėti bent pasyvių prancūzų kalbos žinių;
 • būti įgijusiam:
  - aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir turėti bent dvejų metų atitinkamą profesinę patirtį arba
  - vidurinį išsilavinimą ir turėti bent penkerių metų profesinę patirtį.

 

Atrankos procedūra

Per atranką daugiausia dėmesio skiriama korektoriaus gebėjimams, vertinamiems atsižvelgiant į praktinių korektūros testų rezultatus, ir pagrindinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų.

Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų testų pavyzdžiai.

Korektorių ir kalbos redaktorių atrankos gali būti pradėtos bet kuriuo metų laikotarpiu, bet apie jas dažniausiai skelbiama pavasarį arba rudenį. Sekite informaciją mūsų svetainės skyrelyje „Artėjantys konkursai“ ir sužinokite, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

 

Į puslapio pradžią

Teisininkas lingvistas

 

ES institucijų teisininkai lingvistai atlieka itin svarbų vaidmenį teisėkūros procese – jie užtikrina, kad visi nauji teisės aktai kiekviena Europos Sąjungos kalba reikštų tą patį.

Tokiam darbui reikia kompetentingų teisininkų, kurių kalbų žinios būtų puikios ir kurie turėtų teisinių tekstų rengimo, vertimo, tikrinimo ar peržiūrėjimo patirties. Teisininkai lingvistai turi sugebėti aiškiai suprasti ES teisės aktų paskirtį ir tiksliai perteikti tai savo gimtąja kalba.

 

Kvalifikacija (orientacinė informacija)

Reikalavimai:

 • puikiai mokėti vieną Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti bent dvi kitas kalbas;
 • turėti teisinį išsilavinimą.

Ankstesnė teisinių tekstų vertimo patirtis ir dar kitų kalbų mokėjimas yra privalumas.

 

Atrankos procedūra (orientacinė informacija)

Per teisininkų lingvistų atranką daugiausia dėmesio skiriama teisės ir kalbų žinioms, vertimo raštu gebėjimams ir pagrindinei kompetencijai, kurios reikalaujama iš visų ES pareigūnų. Sužinokite daugiau apie atrankos procedūrą. Jums gali praversti ir mūsų testų pavyzdžiai.

Teisininkų lingvistų atrankos gali būti pradėtos bet kuriuo metų laikotarpiu, bet dažniausiai apie jas skelbiama pavasarį arba rudenį. Sekite informaciją mūsų svetainės skyrelyje „Artėjantys konkursai“ ir sužinokite, kokių kalbų specialistų tais metais ieškome.

Taip pat susipažinkite su Teisingumo Teismo svetainėje pateikiama informacija apie galimybes sudaryti laikinąsias darbo sutartis.

Į puslapio pradžią