Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Teangacha


Aistritheoir

 

Bíonn aistritheoirí in institiúidí agus i gcomhlachtaí éagsúla an AE ag obair i dtimpeallacht dhúshlánach ilchultúrtha agus cuidíonn siad leis an 500 milliún duine san AE tuiscint a fháil ar bheartais an AE. Tá ról tábhachtach ag teangeolaithe an AE i bhforbairt bheartais agus reachtaíocht an AE agus neartaíonn siad an chumarsáid ilteangach san Eoraip.

Is minic a bhíonn spriocanna gearra le baint amach agus:

 • bíonn réimse leathan téacsanna polaitiúla, dlíthiúla, airgeadais, eolaíochta agus teicniúla le haistriú
 • agus comhairle leathan teanga le cur ar chomhghleacaithe.

 

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas críochnúil ar theanga Eorpach amháin agus sáreolas ar dhá theanga eile ar a laghad (beidh an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann de na teangacha)
 • céim in ábhar léinn ar bith

 

Nós imeachta roghnúcháin do chonarthaí buana

Bíonn an nós imeachta roghnúcháin d'aistritheoirí dírithe ar eolas ar theangacha agus ar scileanna aistriúcháin, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a theastaíonn ó oifigigh an AE. Tá tuilleadh eolais faoin nós imeachta roghnúcháin le fáil anseo. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Seoltar comórtas d'aistritheoirí uair amháin sa bhliain (Meitheamh/Iúil). Seiceáil an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann a fhoilseofar an fógra faoi na teangacha a bheidh de dhíth an bhliain seo.

 

Tuilleadh eolais faoin aistriúchán san AE

Podchraoladh: Saol an Aistritheora san AE

Ag aistriú don Eoraip
Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin ar YouTube


Féach an Lámhleabhar faoi thréimhsí oiliúna san AEpdf chun eolas breise a fháil faoi thréimhsí oiliúna san aistriúchán.

Fostaítear aistritheoirí freisin ar chonarthaí ar théarma seasta.

Barr an leathanaigh

Ateangaire comhdhála

 

Is í seirbhís ateangaireachta institiúidí an AE an tseirbhís ateangaireachta is mó ar domhan – cinntíonn na hateangairí comhdhála go ndéantar an plé a dhéantar le linn cruinnithe a thiontú go dílis go teanga eile atá oifigiúil san AE agus úsáidtear an ateangaireacht chomhuaineach nó an ateangaireacht leantach chuige sin.

Oibríonn ateangairí an AE i dtimpeallacht spreagúil ilchultúrtha agus bíonn orthu a bheith in ann

 • cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach
 • ábhair éagsúla agus chasta a thuiscint
 • oiriúnú go tapa do dhálaí a bhíonn ag síorathrú
 • oibriú faoi bhrú, go neamhspleách agus mar chuid d'fhoireann.

 

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas críochnúil ar theanga Eorpach amháin agus sáreolas ar dhá theanga eile ar a laghad (beidh an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann de na teangacha)
 • cáilíocht chuí san ateangaireacht chomhdhála nó céim agus taithí ghairmiúil bliana amháin mar ateangaire comhdhála
 • roinnt blianta de thaithí ábhartha chun teacht isteach ag leibhéal níos sinsearaí (Grád AD 7).

 

Nós imeachta roghnúcháin

Bíonn an nós imeachta roghnúcháin d'ateangairí comhdhála dírithe ar scileanna ateangaireachta, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a theastaíonn ó oifigigh an AE.

Déantar scileanna ateangaireachta a mheas ar bhonn cleachtaí ateangaireachta comhuainí agus leantaí sna teangacha atá roghnaithe. Tá tuilleadh eolais faoin nós imeachta roghnúcháin le fáil anseo. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Seoltar comórtas d'ateangairí uair amháin sa bhliain (Meitheamh/Iúil). Seiceáil an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann a fhoilseofar an fógra faoi na teangacha a bheidh de dhíth an bhliain seo.

 

Tuilleadh eolais faoin ateangaireacht san AE

Ateangairí an Choimisiúin Eorpaigh - SCIC
Ateangairí Pharlaimint na hEorpa - DG INTE
Ateangaireacht ar YouTube

Féach an Lámhleabhar faoi thréimhsí oiliúna san AEpdf chun eolas breise a fháil faoi thréimhsí oiliúna san ateangaireacht.

Féach an leathanach faoi chonarthaí sealadacha chun eolas breise a fháil faoi bheith ag obair linn mar ateangaire féinfhostaithe.

Barr an leathanaigh

Profléitheoir / Eagarthóir teanga

 

Oibríonn profléitheoirí faoi mhaoirseacht in Oifig na bhFoilseachán agus bíonn orthu doiciméid a phrofléamh ina dteanga dhúchais. Cuid den obair sin is ea:

 • doiciméid a ullmhú ó thaobh stíle agus clóghrafaíochta de
 • profaí na gclódóirí a phrofléamh
 • an t-ordú "réidh le cló" a thabhairt
 • páirt a ghlacadh i ndearadh foilseachán
 • tacú le heagrú agus le monatóireacht na bpróiseas táirgthe éagsúil a bhaineann le foilsiú doiciméad.

Is é ról na bprofléitheoirí (eagarthóirí teanga) sa Chúirt Bhreithiúnais tacú le téacsanna a ullmhú lena bhfoilsiú i dTuarascálacha na Cúirte. Cuid den obair sin is ea:

 • seiceáil agus eagarthóireacht teanga a dhéanamh ar na doiciméid le foilsiú
 • téacsanna a chur i gcomparáid le bunleaganacha - a bhíonn i bhFraincis go hiondúil
 • seiceáil ar cloíodh le coinbhinsiúin agus rialacha stíle
 • eagráin de Thuarascálacha na Cúirte a ullmhú le cló agus téacsanna a chríochnú ó thaobh clóghrafaíochta de.

  

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas críochnúil ar theanga Eorpach amháin agus sáreolas ar an dara teanga (beidh an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann de na teangacha). I gcás na Cúirte Breithiúnais, tá gá le tuiscint ar an bhFraincis ar a laghad.
 • agus
  - oideachas iar-mheánscoile agus taithí ghairmiúil ábhartha dhá bhliain ar a laghad, nó
  - oideachas meánscoile agus taithí ghairmiúil cúig bliana ar a laghad.

 

Nós imeachta roghnúcháin

Bíonn an nós imeachta roghnúcháin dírithe ar scileanna profléitheoireachta, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a theastaíonn ó oifigigh an AE. Déantar scileanna profléitheoireachta a mheas ar bhonn trialacha praiticiúla sa phrofléamh.

Tá tuilleadh eolais faoin nós imeachta roghnúcháin le fáil anseo. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Níl aon am faoi leith den bhliain ann a seoltar nósanna imeachta roghnúcháin do phrofléitheoirí/eagarthóirí teanga, ach is minic a tharlaíonn sé san earrach nó san fhómhar. Seiceáil an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann a fhoilseofar an fógra faoi na teangacha a bheidh de dhíth an bhliain seo.

 

Barr an leathanaigh

Dlítheangeolaí

 

Tá ról tábhachtach reachtóireachta ag dlítheangeolaithe an AE. Cinntíonn siad go mbíonn an bhrí chéanna tugtha i ngach teanga Eorpach i ngach píosa nua reachtaíochta a ritear.

Éilíonn an post sin dlíodóirí cumasacha a bhfuil ard-inniúlachtaí teanga acu, agus a bhfuil taithí acu i dtéacsanna dlí a dhréachtú nó a aistriú, a sheiceáil nó a athbhreithniú. Ní mór do dhlítheangeolaithe a bheith in ann an teachtaireacht a bhfuil sé beartaithe a chur in iúl i reachtaíocht an AE a thuiscint go beacht, agus an intinn sin a léiriú go dílis ina dteanga dhúchais féin.

 

Cáilíochtaí (liosta táscach)

Teastóidh:

 • eolas críochnúil ar theanga Eorpach amháin agus sáreolas ar dhá theanga eile ar a laghad
 • céim sa dlí

Is buntáiste a bheidh in aon taithí bhreise ar théacsanna dlí a aistriú agus in aon teangacha breise.

 

Nós imeachta roghnúcháin (liosta táscach)

Bíonn an nós imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe dírithe ar eolas ar an dlí agus ar theangacha agus ar scileanna aistriúcháin, sa bhreis ar na hinniúlachtaí eile a theastaíonn ó oifigigh an AE. Tá tuilleadh eolais faoin nós imeachta roghnúcháin le fáil anseo. Tá roinnt trialacha samplacha ar fáil duit mar áis foghlama.

Níl aon am faoi leith den bhliain ann a seoltar nósanna imeachta roghnúcháin do dhlítheangeolaithe, ach is minic a tharlaíonn sé san earrach nó san fhómhar. Seiceáil an roinn "A bhfuil ar na bacáin" ar ár leathanach baile. Is ann a fhoilseofar an fógra faoi na teangacha a bheidh de dhíth an bhliain seo.

Féach an suíomh gréasáin atá ag an gCúirt Bhreithiúnais chun eolas a fháil ar chonarthaí sealadacha.

Barr an leathanaigh