Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Kielet


Kääntäjä

 

EU:n toimielinten ja muiden elinten palveluksessa työskentelevät kääntäjät auttavat EU-maiden 500 miljoonaa kansalaista ymmärtämään EU:n toimintaa. Näillä kielialan ammattilaisilla on tärkeä tehtävä EU:n politiikan ja lainsäädännön kehittämisessä. Haastavassa ja monikulttuurisessa työympäristössään he tukevat ja tehostavat monikielistä viestintää Euroopassa.

Kääntäjän työssä noudatetaan tiukkoja määräaikoja. Kääntäjän tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • erilaisten poliittisten, oikeudellisten, taloudellisten, tieteellisten ja teknisten tekstien kääntäminen
 • muiden virkamiesten neuvominen erilaisissa kielikysymyksissä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • Euroopan unionin yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito (toisen kielistä on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • korkeakoulututkintomistä tahansa oppiaineesta.

 

Vakituisten työntekijöiden valintamenettely

Kääntäjien valinnassa pääpaino on kieli- ja kääntämistaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa. Tutustu tarkemmin valintamenettelyyn ja mallitesteihin.

Kääntäjien valintamenettely käynnistetään kerran vuodessa kesäaikaan (kesä-elokuussa). Löydät tiedon kulloinkin tarvittavissa kielistä etusivulta kohdasta "Avoimia työpaikkoja".

 

Lisätietoa kääntämisestä EU:ssa

Podcast-tallenne: Life as an EU Official - Translation

Käännöstoimen pääosasto Facebookissa
Käännöstoimen pääosasto YouTubessa


EU-harjoittelun opaskirjasenpdf avulla saat lisätietoa kääntäjäharjoittelusta.

Kääntäjiä voidaan palkata myös määräaikaisina työntekijöinä.

Sivun alkuun

Konferenssitulkki

 

EU:n toimielinten tulkkauspalvelu on maailman suurin. Sen konferenssitulkit varmistavat, että kokouksissa käytävät keskustelut tulkataan moitteettomasti EU:n virallisille kielille joko simultaani- tai konsekutiivitulkkauksena.

EU-tulkit toimivat virikkeellisessä, monikulttuurisessa ympäristössä. Heiltä edellytetään seuraavia valmiuksia:

 • hyvät viestintätaidot
 • kyky selvittää erilaisia ja usein monimutkaisia ongelmia
 • kyky reagoida ja mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin
 • kyky työskennellä paineen alaisena sekä yksin että ryhmässä.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • Euroopan unionin yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito (toisen kielistä on oltava englanti, ranska tai saksa)
 • konferenssitulkin koulutus tai korkeakoulututkinto ja vuoden työkokemus konferenssitulkin työstä
 • palkkaluokkaan AD 7 hakevat: lisäksi useiden vuosien työkokemus konferenssitulkkauksesta.

 

Valintamenettely

Konferenssitulkkien valinnassa pääpaino on tulkkaustaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa.

Tulkkaustaitoa arvioidaan hakijan valitsemilla kielillä toteutettavien simultaani- ja konsekutiivitulkkausharjoitusten perusteella. Tutustu tarkemmin valintamenettelyyn ja mallitesteihin.

Tulkkien valintamenettely käynnistetään kerran vuodessa kesäaikaan (kesä-elokuussa). Löydät tiedon kulloinkin tarvittavissa kielistä etusivulta kohdasta "Avoimia työpaikkoja".

 

Lisätietoa tulkkauksesta EU:ssa

Euroopan komission tulkit – SCIC
Euroopan parlamentin tulkit – DG INTE
Tulkkauksen pääosasto YouTubessa

EU-harjoittelun opaskirjasenpdf avulla saat lisätietoa tulkkiharjoittelusta.

Määräaikaisia työsopimuksia koskeva sivusto, jolla on tietoa freelancetulkin työstä.

Sivun alkuun

Oikolukija/kielentarkastaja

 

EU:n julkaisutoimistossa oikolukijat oikolukevat käsikirjoituksia omalla äidinkielellään. Heidän tehtäviinsä kuuluu

 • käsikirjoitusten tyylin ja painoasun tarkistus
 • oikovedosten korjaus
 • painoluvan antaminen
 • osallistuminen julkaisujen suunnitteluun
 • osallistuminen julkaisutoimintaan liittyvien tuotantoprosessien organisointiin ja seurantaan.

Unionin tuomioistuimen oikolukijat (kielentarkastajat) avustavat oikeustapauskokoelmassa julkaistavien tekstien laatimisessa. Heidän tehtäviinsä kuuluu

 • julkaistavien asiakirjojen kieliasun tarkastus ja editointi
 • käännöstekstien tarkastus vertaamalla niitä lähtöteksteihin, jotka on yleensä laadittu ranskan kielellä
 • tyylikäytänteiden ja sääntöjen noudattamisen tarkastaminen
 • oikeustapauskokoelman tekstien valmistelu ja typografinen viimeistely painoa varten.

  

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • Euroopan unionin yhden virallisen kielen täydellinen taito ja toisen perusteellinen taito (toisen kielistä on oltava englanti, ranska tai saksa). Unionin tuomioistuimen tehtäviin vaaditaan vähintään passiivinen ranskan kielen taito.
 • joko
  - keskiasteen jälkeinen koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus alalta tai
  - keskiasteen koulutus ja vähintään viiden vuoden työkokemus alalta.

 

Valintamenettely

Oikolukijoiden valinnassa pääpaino on oikolukutaidossa, jota arvioidaan käytännön oikolukutesteissä, ja kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa.

Tutustu tarkemmin valintamenettelyyn ja mallitesteihin.

Oikolukijoiden/kielentarkastajien valintamenettelyn käynnistämisellä ei ole vakiintunutta vuosittaista ajankohtaa, mutta hakuilmoitukset julkaistaan yleisimmin joko keväällä tai syksyllä. Löydät tiedon kulloinkin tarvittavissa kielistä etusivulta kohdasta "Avoimia työpaikkoja".

 

Sivun alkuun

Juristi-lingvisti

 

EU:n juristi-lingvisteillä on tärkeä rooli säädösten laatimisessa. He varmistavat, että uusilla säädösteksteillä on sama merkitys kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Tähän tehtävään palkataan päteviä juristeja, joilla on erinomainen kielitaito ja kokemusta oikeudellisten tekstien laatimisesta, kääntämisestä, editoinnista tai tarkistamisesta. Juristi-lingvistien on pystyttävä ymmärtämään EU:n lainsäädäntötekstien tarkoitus perusteellisesti ja ilmaisemaan se täsmällisesti omalla äidinkielellään.

 

Ohjeelliset vaatimukset

Hakijalla on oltava

 • Euroopan unionin yhden virallisen kielen täydellinen taito ja vähintään kahden muun perusteellinen taito
 • oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.

Kokemus lakitekstien kääntämisestä ja lisäkielet katsotaan lisäeduksi.

 

Ohjeellinen valintamenettely

Juristi-lingvistien valinnassa pääpaino on lainsäädännön tuntemuksessa ja kielitaidossa sekä kaikilta EU-virkamiehiltä vaadittavissa ydinkompetensseissa. Tutustu tarkemmin valintamenettelyyn ja mallitesteihin.

Juristi-lingvistien valintamenettelyn käynnistämisellä ei ole vakiintunutta vuosittaista ajankohtaa, mutta hakuilmoitukset julkaistaan yleisimmin joko keväällä tai syksyllä. Löydät tiedon kulloinkin tarvittavissa kielistä etusivulta kohdasta "Avoimia työpaikkoja".

Unionin tuomioistuimen verkkosivustolla on tietoa myös määräaikaisista työsopimuksista.

Sivun alkuun