Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Keeled


Tõlkija

 

ELi institutsioonide ja asutuste tõlkijad, kes töötavad väljakutseid esitavas mitmekultuurilises keskkonnas, aitavad ligikaudu 500 miljonil eurooplasel erinevates ELi liikmesriikides ELi poliitikast aru saada. ELi keeleekspertidel on oluline roll ELi poliitika ja õigusaktide arengus ning nad toetavad ja tõhustavad mitmekeelset teabevahetust Euroopas.

Töötatakse rangete tähtaegadega ning tööülesanded võivad hõlmata järgmist:

 • erinevate poliitiliste, õiguslike, finants-, teaduslike ja tehniliste tekstide tõlkimine;
 • mitmekülgse keelealase nõu andmine kolleegidele.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • valdama perfektselt üht Euroopa keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kaht keelt (üks keeltest peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama ülikoolidiplomitmis tahes erialal.

 

Valikumenetlus alaliste lepingute puhul

Tõlkijate valikumenetluse puhul keskendutakse teie keele- ja tõlkimisoskusele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Tõlkijate valikumenetlused kuulutatakse välja iga aasta suvel (juuni/juuli). Kontrollige meie kodulehe veergu „Mis on tulekul”, et saada teada, milliste keelte puhul kuulutatakse konkurss välja käesoleval aastal.

 

Rohkem teavet ELi heaks tõlkimise kohta

Netisaade: Elu ELi ametnikuna – Tõlkimine

Tõlkimine Euroopa heaks
Kirjaliku tõlke peadirektoraadi kanal Youtube'is


Tutvuge ka ELi praktikakohtade kiirjuhendigapdf, mis sisaldab linke tõlkepraktikat käsitleva teabe juurde.

Tõlkijaid võib tööle võtta ka lepinguliste töötajatena tähtajalise lepingu alusel.

Üles

Konverentsitõlk

 

ELi institutsioonide suulise tõlke talitus on suurim maailmas – konverentsitõlgid tagavad, et koosolekutel toimuvad arutelud tõlgitakse nõuetekohaselt ELi ametlikku keelde, kasutades kas sünkroon- või järeltõlget.

ELi tõlgid töötavad inspireerivas, mitmekultuurilises keskkonnas ning peavad oskama:

 • tõhusalt suhelda;
 • mõista erinevaid ja sageli keerulisi teemasid;
 • reageerida kiiresti muutuvatele olukordadele ja nendega kohaneda;
 • töötada pingelises olukorras, iseseisvalt ning ka rühmas.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • valdama perfektselt üht Euroopa keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kaht keelt (üks keeltest peab olema inglise, prantsuse või saksa keel);
 • omama asjakohast kvalifikatsiooni konverentsitõlkes või ülikoolidiplomit ning lisaks üheaastast töökogemust konverentsitõlgina;
 • omama kõrgemal astmel (aste AD 7) alustamiseks seitsmeaastast asjakohast töökogemust.

 

Valikumenetlus

Konverentsitõlkide valikumenetluse puhul keskendutakse teie suulise tõlke oskustele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele.

Suulise tõlke oskusi hinnatakse sageli sünkroon- ja järeltõlke harjutuste abil (teie poolt valitud keeles). Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Tõlkide valikumenetlused kuulutatakse välja iga aasta suvel (juuni/juuli). Kontrollige meie kodulehe veergu „Mis on tulekul”, et saada teada, milliste keelte puhul kuulutatakse konkurss välja käesoleval aastal.

 

Rohkem teavet suulise tõlkimise kohta ELi heaks

Euroopa Komisjoni tõlgid − suulise tõlke peadirektoraat
Euroopa Parlamendi tõlgid − suulise tõlke ja konverentside peadirektoraat (DG INTE)
Suulise tõlke kanal Youtube'is

Tutvuge ka ELi praktikakohtade kiirjuhendigapdf, mis sisaldab linke suulise tõlke praktikat käsitleva teabe juurde.

Tutvuge meie ajutiste lepingute veebilehega, et saada teavet vabakutselise tõlgina töötamise kohta.

Üles

Korrektor/Keeletoimetaja

 

Töötades juhendaja käe all, peavad väljaannete talituses töötavad korrektorid tegema korrektuuri oma emakeelsetele käsikirjadele. See hõlmab järgmist:

 • käsikirjade ettevalmistamine stiili ja tüpograafia osas;
 • väljatrükkidele korrektuuri tegemine;
 • trükkimiseks loa andmine;
 • väljaannete kujundamises osalemine;
 • avaldamisega seotud seire- ja tootmisprotsesside korraldamise toetamine.

Euroopa Kohtu korrektorid (keeletoimetajad) aitavad koostada kohtulahendites avaldatavaid tekste. See hõlmab järgmist:

 • avaldatavate dokumentide keeleline kontroll ja toimetamine;
 • tekstide võrdlemine originaalidega, mis tavaliselt on prantsuse keeles;
 • stiilinõuete ja eeskirjade järgimise kontrollimine;
 • kohtulahendite ettevalmistamine trükiks ja tekstide viimistlemine tüpograafia osas.

  

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • valdama perfektselt üht Euroopa keelt ja väga heal tasemel veel vähemalt kaht keelt (üks keeltest peab olema inglise, prantsuse või saksa keel); Euroopa Kohtus töötamiseks peate prantsuse keelest vähemalt aru saama;
 • või
  omama keskharidusjärgset haridust ning vähemalt kaheaastast asjakohast töökogemust , kas
  omama keskharidust ning vähemalt viieaastast asjakohast töökogemust.

 

Valikumenetlus

Valikumenetluses keskendutakse teie kui korrektori oskustele, mida hinnatakse vastavate praktiliste testide abil, samuti ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele.

Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Korrektori/keeletoimetaja valikumenetlusi võidakse välja kuulutada kogu aasta vältel, kuigi tavaliselt tehakse seda kas kevadel või sügisel. Kontrollige meie kodulehe veergu „Mis on tulekul”, et saada teada, milliste keelte puhul kuulutatakse konkurss välja käesoleval aastal.

 

Üles

Õiguskeele ekspert

 

Õiguskeele ekspertidel on õigusloomes väga tähtis roll. Nemad tagavad selle, et uutel õigusaktidel oleks igas Euroopa keeles sama tähendus.

Selle töö jaoks on vaja pädevaid juriste, kellel oleks silmapaistev keeleoskus, ning kes omaksid kogemust õigustekstide koostamises või tõlkimises, kontrollimises või toimetamises. Õiguskeele eksperdid peavad suutma täpselt aru saada, mida ELi õigusaktidega soovitakse saavutada, ning edastama selle õigesti oma emakeeles.

 

Kvalifikatsioon (näitlik)

Te peate:

 • valdama perfektselt üht Euroopa keelt ning väga heal tasemel veel vähemalt kaht keelt;
 • omama kraadi õigusteaduses.

Kasuks tuleb varasem õigustekstide tõlkimise kogemus ja lisakeelte oskus.

 

Valikumenetlus (näitlik)

Õiguskeele ekspertide valikumenetluse puhul keskendutakse teie õigusalastele teadmistele ja keeleoskusele, aga ka kõigilt ELi ametnikelt nõutavatele põhioskustele. Lugege täiendavalt valikumenetluse kohta. Samuti saate tutvuda meie näidistestidega.

Õiguskeele ekspertide valikumenetlusi võidakse välja kuulutada kogu aasta vältel, kuigi tavaliselt tehakse seda kas kevadel või sügisel. Kontrollige meie kodulehe veergu „Mis on tulekul”, et saada teada, milliste keelte puhul kuulutatakse konkurss välja käesoleval aastal.

Ajutiste töövõimalustega tutvumiseks vaadake ka Euroopa Kohtu veebisaiti.

Üles