Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Sprog


Oversætter

 

Oversættere i de forskellige EU-institutioner og -organer arbejder i et udfordrende, flersproget miljø og hjælper 500 millioner europæere i forskellige EU-lande med at forstå EU's politikker. EU-sprogfolk spiller en væsentlig rolle i udviklingen af EU's politik og lovgivning og styrker den flersprogede kommunikation i Europa.

Dette arbejde er tit forbundet med korte frister og kan omfatte:

 • oversættelse af en lang række forskellige politiske, juridiske, økonomiske, videnskabelige og tekniske tekster
 • vidtrækkende sproglig rådgivning af kolleger.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • fuld beherskelse af et europæisk sprog og indgående kendskab til mindst to andre (et af disse skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • en videregående uddannelse.

 

Udvælgelsesprocedure for tidsubegrænsede kontrakter

Udvælgelsesproceduren for oversættere fokuserer på dine sprogfærdigheder og evne til at oversætte samt på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Læs mere om udvælgelsesproceduren. Måske kan vores prøveeksempler være nyttige.

Hver sommer (juni/juli) begynder vi at udvælge oversættere. Hold øje med rubrikken "Hvad er der på vej?" på vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

 

Mere om at oversætte for EU

Podcast: Livet som EU-tjenestemand – oversættelse

Oversættelse for Europa
Generaldirektorat for Oversættelse på YouTube


Se også vores quickguide til praktikophold i EUpdf med links til oplysninger om praktikophold som oversætter.

Oversættere kan også ansættes som kontraktansatte for en bestemt periode.

Sidens top

Konferencetolk

 

EU-institutionernes tolketjeneste er verdens største af sin slags - dens konferencetolke sørger for, at diskussionerne under møder tolkes korrekt til et af EU's officielle sprog ved hjælp af enten simultan- eller konsekutivtolkning.

EU-tolke arbejder i et stimulerende, multikulturelt miljø og skal kunne

 • kommunikere effektivt
 • forstå en lang række forskellige og tit komplekse emner
 • reagere på og tilpasse sig hurtigt til skiftende omstændigheder
 • arbejde under pres, både selvstændigt og som del af et team.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • fuld beherskelse af et europæisk sprog og indgående kendskab til mindst to andre (et af dem skal være engelsk, fransk eller tysk)
 • en relevant kvalifikation inden for konferencetolkning eller en videregående uddannelse plus et års arbejdserfaring som konferencetolk
 • flere års relevant erfaring for at blive ansat på et højere niveau (lønklasse AD 7).

 

Udvælgelsesprocedure

Udvælgelsesproceduren for konferencetolke fokuserer på dine færdigheder som tolk og på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have.

Dine tolkefærdigheder bliver vurderet på baggrund af øvelser inden for simultan- og konsekutivtolkning på dine valgte sprog. Læs mere om udvælgelsesproceduren. Måske kan vores prøveeksempler være nyttige.

Hver sommer (juni/juli) begynder vi at udvælge tolke. Hold øje med rubrikken "Hvad er der på vej?" på vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

 

Mere om at tolke for EU

EU-Kommissionens tolke – SCIC
Europa-Parlamentets tolke – GD INTE
Tolkekanalen på YouTube

Se også vores quickguide til praktikophold i EUpdf med links til oplysninger om praktikophold som tolk.

Se vores side om tidsbegrænsede kontrakter, hvis du vil vide mere om arbejdet som freelancetolk.

Sidens top

Korrekturlæser/sprogrevisor

 

Korrekturlæsere på publikationskontoret arbejder under tilsyn og skal kunne læse korrektur på tekster på deres modersmål. Det omfatter:

 • at forberede tekster med hensyn til stil og typografi
 • at læse korrektur på prøvetryk
 • at give ordren "godkendt til trykning"
 • at medvirke til udarbejdelse af publikationer
 • at være med til at organisere og overvåge produktionsprocesser i forbindelse med offentliggørelse.

Korrekturlæsere (sprogrevisorer) ved Domstolen assisterer ved forberedelsen af tekster, der skal offentliggøres i Domstolens rapporter. Det omfatter:

 • sproglig kontrol og redigering af dokumenter til offentliggørelse
 • kontrol af tekster på baggrund af originalerne, som normalt er affattet på fransk
 • kontrol af overholdelsen af retningslinjer og regler vedrørende stil
 • forberedelse af Domstolens rapporter til trykning samt færdiggørelse af tekster med henblik på typografi.

  

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • fuld beherskelse af et europæisk sprog og indgående kendskab til et andet (et af dine sprog skal være engelsk, fransk eller tysk). For at blive ansat ved Domstolen skal du have mindst et passivt kendskab til fransk.
 • enten
  – en postgymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant arbejdserfaring, eller
  – en postgymnasial uddannelse og mindst 5 års arbejdserfaring.

 

Udvælgelsesprocedure

Udvælgelsesproceduren fokuserer på dine evner som korrekturlæser, der bliver vurderet gennem praktiske prøver i korrekturlæsning, og de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have.

Læs mere om udvælgelsesproceduren. Måske kan vores prøveeksempler være nyttige.

Udvælgelsen af korrekturlæsere/sprogrevisorer kan begynde når som helst på året, men ofte offentliggøres proceduren enten i foråret eller efteråret. Hold øje med rubrikken "Hvad er der på vej?" på vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

 

Sidens top

Juristlingvist

 

EU's juristlingvister spiller en vigtig rolle i lovgivningsprocessen ved at sikre, at al ny lovgivning har samme betydning på alle europæiske sprog.

Jobbet kræver dygtige jurister med fremragende sproglige færdigheder, som har erfaring inden for udarbejdelse eller oversættelse, korrekturlæsning og redigering af juridiske tekster. Juristlingvister skal kunne forstå præcis, hvad bestemt EU-lovgivning skal udtrykke, og overføre denne betydning nøjagtigt til deres eget modersmål.

 

Kvalifikationer (vejledende)

Du skal have:

 • fuld beherskelse af et europæisk sprog og indgående kendskab til mindst to andre
 • en juridisk embedseksamen.

Forudgående erfaring med oversættelse af juridiske tekster og yderligere sprogkundskaber er en fordel.

 

Udvælgelsesprocedure (vejledende)

Udvælgelsesproceduren for juristlingvister fokuserer på din juridiske og sproglige indsigt og evne til at oversætte samt på de kernekompetencer, alle EU-tjenestemænd skal have. Læs mere om udvælgelsesproceduren. Måske kan vores prøveeksempler være nyttige.

Udvælgelsen af juristlingvister kan begynde når som helst på året, men ofte offentliggøres proceduren enten i foråret eller efteråret. Hold øje med rubrikken "Hvad er der på vej?" på vores hjemmeside, hvor vi oplyser, hvilke sprog vi er på udkig efter det pågældende år.

Se også Domstolens website, hvis du vil vide mere om mulighederne for at arbejde på midlertidig kontrakt.

Sidens top