Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Езици


Преводач

 

Със своята работа в сложна, мултикултурна среда писмените преводачи в различните институции и органи на ЕС помагат на 500 млн. европейци в отделните държави от Съюза да разбират неговите политики. Лингвистите на ЕС играят съществена роля в разработването на политиките и законодателството на Съюза. Те подпомагат и укрепват многоезичното общуване в Европа.

Работят при строги крайни срокове, а задълженията им включват:

 • писмен превод на разнообразни политически, правни, финансови, научни и технически текстове;
 • предоставяне на широкообхватни езикови консултации на колеги.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете перфектно един европейски език и да имате задълбочени познания поне по два други (единият от които трябва да е английски, френски или немски);
 • да имате висше образование по каквато и да е специалност

 

Процедура за подбор при безсрочни трудови договори

Процедурата за подбор на писмени преводачи ще акцентира върху езиковите ви познания и умения в превода, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в ЕС. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Конкурси за писмени преводачи се обявяват през лятото на всяка година (юни/юли). Проверете в раздела „Какво предстои“ на нашата страница за обявление за езиците, които търсим през тази година.

 

Повече за работата като писмен преводач в институциите на ЕС

Подкаст: Животът на служител на ЕС - Писмен превод

Писмени преводи за Европа:
канал на ГД „Писмени преводи“ в Youtube


Вижте също нашия Кратък наръчник за стажовете в ЕС pdf за връзки към информация за стажове в областта на писмения превод.

Писмени преводачи могат да бъдат ангажирани и като договорно наети служители за определен срок.

Начало на страницата

Конферентен преводач

 

Службата за устни преводи на европейските институции е най-голямата в света. Устните ни преводачи се грижат обсъжданията по време на заседания да се предават правилно на определен официален език на ЕС чрез симултанен или консекутивен превод.

Устните преводачи на ЕС работят в стимулираща, мултикултурна среда и трябва да умеят:

 • да общуват ефективно;
 • да разбират различни и в много случаи сложни въпроси;
 • да реагират и да се приспособяват бързо към променящите се обстоятелства;
 • да работят под напрежение - както самостоятелно, така и в екип.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете перфектно един европейски език и да имате задълбочени познания поне по два други (единият от които трябва да е английски, френски или немски);
 • да притежавате подходяща квалификация по устен превод или висше образование и една година професионален опит като устен преводач;
 • да имате няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висше ниво (степен AD 7).

 

Процедура за подбор

Процедурата за подбор на устни преводачи ще акцентира върху уменията ви по устен превод, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в ЕС.

Уменията по устен превод се оценяват въз основа на тестове по симултанен и консекутивен превод на избраните от вас езици. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Конкурси за устни преводачи се обявяват през лятото на всяка година (юни/юли). Проверете в раздела „Какво предстои“ на нашата страница за обявление за езиците, които търсим през тази година.

 

Повече за работата като устен преводач в институциите на ЕС

Устни преводачи на Европейската комисия - SCIC
Устни преводачи на Европейския парламент - DG INTE
Канал за устен превод в YouTube

Вижте също нашия Кратък наръчник за стажовете в ЕС pdf за връзки към информация за стажове в областта на устния превод.

За информация за работата като устен преводач на свободна практика вижте нашата страница за временни договори.

Начало на страницата

Коректор/редактор

 

Под ръководството на висшестоящи, работата на коректорите в службата за публикации е да проверяват ръкописи на родния си език. Това включва:

 • подготвяне на ръкописи по отношение на стил и оформление;
 • проверка на отпечатани текстови екземпляри;
 • представяне на нареждане „готово за печат“;
 • участие в оформянето на публикации;
 • помощ в организирането и следенето на процеса на изработване на публикациите.

Коректорите (езиковите редактори) в Съда помагат в подготовката на текстове, които ще се публикуват в Сборника. Това включва:

 • езикова проверка и редакция на документи за публикуване;
 • сравняване на текстове с оригиналите, които обикновено са на френски език;
 • проверка за спазване на стилистичните особености и правила;
 • подготовка на броевете на Сборника за печат и окончателно оформление на текстовете.

  

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете перфектно един европейски език и да имате задълбочени познания по още един (един от езиците, които владеете, трябва да бъде английски, френски или немски). За Съда на ЕС трябва да имате поне пасивни познания по френски език.
 • или
  - да притежавате висше образование и най-малко 2 години подходящ професионален опит, или
  - средно образование и най-малко 5 години професионален опит.

 

Процедура за подбор

Процедурата за подбор е насочена към вашите коректорски умения, оценявани въз основа на практически тестове по коректура, както и към основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в ЕС.

Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Процедури за подбор на коректори/редактори могат да стартират по всяко време през годината, въпреки че най-често се обявяват през пролетта или есента. Проверете в раздела „Какво предстои“ на нашата страница за обявление за езиците, които търсим през тази година.

 

Начало на страницата

Юрист-лингвист

 

Юристите-лингвисти на ЕС играят важна роля в законодателната дейност, като гарантират, че цялото ново законодателство има едно и също значение на езиците на всички страни членки.

За тази работа се търсят правоспособни юристи с отлични езикови умения, имащи опит в съставянето или превода, проверките или редактирането на правни текстове. Юристите-лингвисти трябва да могат точно да определят това, което законодателството на ЕС има за цел да изрази, и да умеят да го предадат максимално точно на своя собствен език.

 

Квалификации (примерни)

Вие трябва:

 • да владеете отлично един европейски език и да имате задълбочени познания по поне 2 други
 • да имате завършено висше образование по право

Предишен опит в превода на правни текстове и владеенето на повече езици са предимство.

 

Процедура за подбор (примерна)

Процедурата за подбор на юристи-лингвисти акцентира върху правните и езиковите ви познания и уменията ви в превода, както и върху основните компетенции, изисквани от всички длъжностни лица в ЕС. Научете повече за процедурата за подбор. От полза могат да ви бъдат и нашите примерни тестове.

Процедури за подбор на юристи-лингвисти могат да стартират по всяко време през годината, въпреки че най-често се обявяват през пролетта или есента. Проверете в раздела „Какво предстои“ на нашата страница за обявление за езиците, които търсим през тази година.

Разгледайте и уебсайта на Съда на ЕС, за да видите какви са възможностите за временни договори.

Начало на страницата